I lördags befann sig åter patrioter ur NU-Stockholm ute på gatorna i huvudstaden för att saluföra tidningen Nationellt Motstånd till folket. Försäljningen började väldigt bra med en något snabbare åtgång av tidningarna än vanligt. Något som de närvarande aktivisterna naturligtvis hade all anledning att glädja sig åt.

Några som däremot inte verkade allt för nöjda med situationen var ett par personer med vänsterextrema, samt regimtrogna, sympatier som råkade passera området där försäljningen pågick.
En barnslig tjej i sedvanlig kommunistisk utstyrsel ställde sig provokativt nära en kvinnlig aktivist och frågade om det ”såldes nazistpropaganda på platsen”. Hon ombads då av NU-aktivisten att ta ett steg tillbaka vilket hon inte hörsammade. Detta provokativa beteende ledde således till en rak höger i ansiktet på kommunisten, utdelad av den kvinnliga patrioten, vilken hade en synbart lugnande inverkan på det barnsliga beteendet.

Efter detta fortlöpte försäljningen i ca 15 minuter när en annan aktivist uppmärksammade en större samling vänsterextremister i anslutning till platsen där försäljningen pågick. De närvarande NU-medlemmarna beslutade sig då för att helt sonika konfrontera kommunisterna och sätta stopp för deras avsikter att hindra eller störa Organisationens verksamhet.

När kommunisterna fick se den annalkande gruppen av patrioter försökte de göra det bästa de kunde av situationen. D v s fly. De flesta av dessa ”hårdföra socialistiska revolutionärer” lyckades i vild flykt att ta sig hem till salongerna, men ett par av deras kamrater hanns upp av patrioterna och fick sig en grundlig läxa om hur det kan gå för de vänsterextremister som söker konfrontation med NU: s medlemmar.

Efter att konfrontationen var över stod NU som segrare på platsen och från en medborgare som betraktat det hela hördes ett uppskattande ”Bra gjort grabbar!”. Aktivisterna som deltog tackade givetvis så mycket för berömmet.

Slutsats:
Organisationen Nationell Ungdom har som mål att kunna bedriva propagandaverksamhet obehindrat på gator och torg. Detta i syfte att visa våra landsmän ett alternativ till den nuvarande fiendestyrda propagandan som översköljer vårt folk.
Människor som passerar förbi vid t ex en tidningsförsäljning får naturligtvis, oavsett politisk övertygelse, komma fram och prata eller ställa frågor till våra aktivister samt föra en sansad dialog.
Vi tillåter däremot under inga som helst omständigheter att människor använder våld mot våra aktivister, eller på andra sätt försöker hindra eller störa den pågående verksamheten. Provokativa beteenden eller försök till våldsutövning kommer därför även i fortsättningen att bemötas av våra aktivister med sådana medel som situationen kräver.
Nationell Ungdom hoppas således att eventuella antagonister tänker om i fortsättningen och drar lärdom av lördagens händelser.

Trohet – Ära – Styrka

NU-Stockholm


  • Publicerad:
    2005-03-21 21:37