BROTT. En kongoles som i september förra året våldtog en ung flicka i Rålambshovsparken i Stockholm dömdes till 129 timmars ungdomstjänst.

Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

Afrikanen Gracia Mungongo Iwana, 20040212-5330, med kongolesiskt medborgarskap, våldtog i september 2020 en ung flicka på en ungdomsfest i Rålambshovsparken i Stockholm. För våldtäkten dömdes han till 129 timmars ungdomstjänst och att betala ett skadestånd om 107 500 plus ränta till flickan.

Flickan var på festen tillsammans med två väninnor. På samma fest fanns Gracia Iwana med en kompis. Hon kände igen afrikanen från sin väninnas skola och hade tidigare hälsat på honom men aldrig haft något intresse för honom.

När de båda sällskapen stötte på varandra sa Iwana och hans kompis att de ville prata, och de gick iväg till en bänk som låg lite mer avsides. Iwana började tafsa på den unga flickan och hon bad honom ta bort sina händer.

Då ville kongolesen att de skulle gå iväg och prata, bara de två. Flickan ville inte lämna sin väninna och sa att hon ändå inte ville ”göra något” med honom. Afrikanen tog trots detta tag i hennes ena arm och drog henne med sig. Hon försökte gå tillbaka till sällskapet, men hölls tillbaka av Iwana.

Sedan släppte han hennes arm och gick istället bakom henne och puttade henne framför sig. Hon började följa med honom uppför en backe och efter ett tag stannade afrikanen och sa att det var ”ett perfekt ställe”.

Därefter tog han tag i hennes arm igen och drog henne med under buskarna vid ett staket. Flickan sa igen att hon inte ville ”göra något” med honom och menade med det att hon inte ville ha sex med kongolesen.

Då svarade afrikanen att ”jag vet att du vill” och ”du säger bara att du inte vill”. Sedan våldtog han flickan.

Flickan har efter händelsen mått mycket dåligt psykiskt, behövt psykologhjälp och varit rädd att gå ut efter hon anmält Iwana då hon var rädd att stöta på honom. Hon har även stannat hemma mycket från skolan eftersom uppgifter om händelsen spridit sig och många ställde frågor till henne.

Så här beskrivs händelsen i domen:

Gracia Iwana har med våld genomfört ett samlag med målsäganden NN 4 som inte deltog frivilligt. Målsäganden deltog som en följd av våld. Våldet har bestått i att Gracia Iwana greppat målsägandens händer och kropp samt hållit fast henne. Det hände den 18 september 2020 på Rålambshovsparken i Stockholm, Stockholms län. Gracia Iwana begick gärningen med uppsåt.

Brottets minimistraff är egentligen fängelse i två år, men eftersom Iwana vid tiden för våldtäkten endast var 16 år så skulle straffmätningsvärdet motsvara sex månaders fängelse. På grund av åldern skulle det krävas synnerliga skäl att döma till fängelse och påföljden skulle då blivit sluten ungdomsvård.

Tingsrätten konstaterade att våldtäkten pågick under kort tid och kongolesen bara använde ”mycket lindrigt våld”. Eftersom Iwana inte tidigare var straffad och bedömdes vara ”lämplig att genomföra ungdomstjänst” så valde man att döma den unge våldtäktsmannen till 150 timmars ungdomstjänst.

Efter att tiden för frihetsberövande dragits bort återstod 129 timmars ungdomstjänst, förutom skadeståndet, som straff för Iwanas våldtäkt.

Ungdomstjänst innebär att den unge ska arbeta på kvällar och helger, oftast hos olika föreningar, utan lön och delta i samtal om kriminalitet.

Målnummer:
B 15014-20 (Stockholms tingsrätt)


  • Publicerad:
    2021-01-29 13:00