Dagens datum 29 augusti: Denna dag bombar Royal Air Force staden Königsberg. Stadens 700 år gamla centrum jämnas med marken.

Königsberg2

Königsberg slott, grunderna till den anrika tyska staden, hade funnits ända sedan 1200-talet. År 1255 intog ordensriddare prusernas fort Tuwangste och började genast att bygga egna befästningar på platsen. Några år senare påbörjades bygget av en stenborg som döptes till Königsberg, för att ära den böhmiske kungen Ottokar II som deltagit i korståget. År 1286 erhöll Königsberg stadsrättigheter och i början av 1600-talet blev Köningsberg huvudstad i Preussen, som senare skulle bli Ostpreussen. Königsbergs slott och nästintill hela Gamla stans historiska byggnader bombades denna dag 1944 sönder och samman av de allierade.

Efter krigsutbrottet med Sovjetunionen hade det sovjetiska flygvapnet bombat Königsberg ett stort antal gånger. Under ett anfall 1943 släppte det röda flygvapnet bland annat en 5-tons bomb mot stadens centrum. Bomben var den största som fanns i den sovjetiska arsenalen.

Den första attacken mot staden från det brittiska RAF, som hade uttalad policy att bomba tyska civila, kom under natten mellan 26-27 augusti då 174 stycken tunga bombplan av typen Avro Lancaster anföll. På grund av det långa avståndet kunde bombplanen inte bära så stor vapenlast och anfallet ansågs som ett misslyckande då man inte träffade stadens centrum. Bombflygets chef, Arthur ”Butcher” Harris, beordrade därför en ny attack.

Königsberg3

Natten mellan 29-30 augusti flög 189 Lancasterbombare den över 150 mil långa vägen mot Königsberg. I lasten hade flygplanen ungefär 480 ton bomber. Vapenlasten var blandad mellan stora högexplosiva bomber och en större mängd små brandbomber. Bomberna föll tätt över den gamla staden. Stadsdelarna Altstadt, Löbenicht och Kneiphof totalförstördes. Av det gamla medeltidsslottet, katedralen och det gamla universitet fanns bara spillror kvar. Staden brann under flera dagar efter anfallet och tusentals människor föll offer de intensiva bränderna. Exakt hur många människor som dog i anfallet vet man inte.

Königsberg4

I sin krigsdagbok skriver RAF:

Bomber Command uppskattar att 41% av alla hus och 20% av all industri i Königsberg förstördes. Talrikt fientligt jaktflyg över målet och 15 Lancasterplan, 7,9% av styrkan förlorades.

Königsberg

Königsbergs slott, och platsen som den ser ut idag.

Fasorna för de boende i staden var dock inte över när britternas mordiska bombräd var över. Vid det sovjetiska anfallet av Ostpreussen jämnades resten av staden till marken. Över 90% av alla byggnader förstördes. Av stadens över 100 000 innevånare vid krigsslutet, levde bara cirka 15 000 några år senare då de sista tyskarna fördrevs. På sextiotalet beslutade politbyrån att riva de sista resterna av den gamla ordensborgen. Ruinerna sprängdes och resterna schaktades bort med bulldozers. Königsberg, eller Kalinigrad som det kom att heta efter 1946, är fortfarande ockuperat av Ryssland.


  • Publicerad:
    2017-08-29 00:27