EKONOMI. Konjunkturinstitutet (KI) varnar för en kommande lågkonjunktur till följd av coronaviruset.

Foto: I99pema (CC BY-SA 3.0)

SVT skriver om att den statliga förvaltningsmyndigheten Konjunkturinstitutet (KI) varnar i en ny rapport för att Sverige är påväg in i en djup lågkonjunktur. Den här gången görs ingen regelrätt prognos kring ekonomin. Detta på grund av att det är svårt att göra en säker prognos när coronakrisen utvecklas så snabbt.

Däremot har det tagits fram ett basscenario. Enligt scenariot kan Sveriges BNP falla med omkring 6 procent det andra kvartalet. Coronakrisen påverkar ekonomin mycket negativt menar KI.

– Sverige kommer att gå in i en synnerligen djup lågkonjunktur och det kommer att gå snabbt, berättar Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet.

Vidare presenteras att i genomsnitt 100 000 personer kommer att vara korttidspermitterade mellan april och december. Bekämpningen av coronaviruset kommer att resultera i ett budgetunderskott på 3,5 procent och då höjs Sveriges statsskuld till nästintill 41 procent av BNP.

När coronakrisen är över förutspås en liten tillväxt men KI tror ändå att lågkonjunkturen kommer att fortgå. Hushållens konsumtion kommer fortsatt att minska.

Nu rekommenderar KI att riksbanken borde sänka räntan och att regeringen borde bistå med mer stödåtgärder för att försöka rädda den fallande ekonomin.


  • Publicerad:
    2020-04-01 16:35