INRIKES. Efter den 1 januari införs en rad nya lagar i Sverige. Förutom att public service börjar finansieras med skattepengar kommer även så kallade transpersoner att skyddas av gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”.

Även om Sverige fortfarande inte har någon ny regering så har en rad lagändringar klubbats igenom under året som ska träda i kraft den 1 januari.

Några av de mest uppmärksammade lagförslagen är den nya ”public service-avgiften” som innebär att alla skattebetalare tvingas att bekosta SVT och Sveriges radio. Det spelar alltså inte längre någon roll ifall man har TV eller ej.

Sverige kommer också att sluta erkänna barnäktenskap som begåtts utomlands, något man alltså tidigare har gjort. De barnäktenskap som redan är erkända kommer dock även fortsättningsvis att vara det.

Lagen ”hets mot folkgrupp” har tidigare omfamnat långt fler grupper än verkliga folkgrupper, däribland vissa – men inte alla – religiösa grupper, samt exempelvis homosexuella. Efter 1 januari kommer även så kallade transpersoner att åtnjuta särskilt skydd från kritik i lagen i och med att dessa då räknas bland de ”folkgrupper” som man inte får ”hetsa” mot enligt lagen.

Efter årsskiftet förändras dessutom djurskyddslagen, då det blir förbjudet för cirkusar i Sverige att hålla sig med elefanter och sjölejon.

Dessutom stärks skyddet för hotade och förföljda personer.

Källa:
Här är de nya lagarna för 2019


  • Publicerad:
    2018-12-28 15:30