GENUS. Genusdebatten och ”hen” begreppet har letat sig allt djupare in i propaganda riktad till barn, det visar en färsk rapport från Svenska barnboksinstitutet.

Hennifiering

Barnböckerna har blivit mer könslösa enligt Svenska barnboksinstitutets årliga rapport, Bokprovning. De naturliga rollerna som man och kvinna skildras mer sällan i barnböckerna, utan fokus läggs på olika sexuella läggningar. Onaturliga läggningar beskrivs ofta på samma sätt som heterosexualitet, ”utan att problematiseras eller värderas”, i syfte att normalisera dessa för barnet redan i väldigt tidig ålder.

Hen

Kristin Hallberg, universitetsadjunkt i barnlitteratur, menar att anledningen till att debatten har letat sig in i barnböckerna är för att författarna anser att det är det här som barnen behöver lära sig. ”Det som händer i verkligheten kommer in i böckerna”, fortsätter hon men påstår att det ändå kan vara problematiskt med könsneutralitet eftersom barnen ändå själva kommer könsbestämma karaktärerna:

Det kan ibland ställa till bekymmer när personerna inte har något uttalat kön. Då bestämmer vi själva könet och gör det utifrån våra kulturella värderingar. Barnen kommer ändå välja om det är en tjej eller kille utifrån vad de tycker är typiskt för könsrollerna. Men för berättelsen spelar det oftast ingen större roll om man vet vilket kön personen har.

Nordfront har tidigare rapporterat om den första könsneutrala barnboken ”Kivi och monsterhund”, skriven av Jesper Lundqvist, och hur liknande böcker kommer påverka barn negativt.

Källa:
Allt vanligare med hen i barnböcker


  • Publicerad:
    2013-03-15 21:07