GOTTSUNDA. I den mycket mångkulturella stadsdelen Gottsunda i Uppsala, dit inte ens beväpnade polisstyrkor vågar ta sig, har det införts badtider enbart för kvinnor. Det hela har väckt starka reaktioner och badets könssegregation har nu blivit anmält till DO.

Det var i början av augusti som det uppmärksammades att en mamma med två femåriga tvillingpojkar inte släpptes in på badet i den mångkulturella stadsdelen Gottsunda. Istället för att bli insläppta på badet möttes de av en skylt med engelsk text som sade ”Girls only” och mamman nekades alltså tillträde till badet med sina tvillingpojkar.

Nu har Gottsundabadet blivit anmäld till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för sina könssegregerade badtider. En anmälan lyder ”Jag anmäler Gottsundabadet för könsdiskriminering. Det här badet är en skam för ett jämställt Sverige”.

Stephanie Parke är badchef och hon säger sig vara förstående för kritiken men att man måste tänka på kvinnorna som inte vill bada tillsammans med män, oavsett om det grundar sig i religion eller kroppskomplex. Hon menar också att könssegregeringen ökar antalet badgäster.

— Jag tycker det är tråkigt när man ser det som en kränkning eller att det är diskriminerande. Oavsett om det beror på religion, kroppskomplex eller bara en tanke om gemenskap så det är endast två timmar på hela veckan vi har detta, säger Parke.

Källa:
Tjejbad upprör: ”Skam för jämställt Sverige”


  • Publicerad:
    2016-08-18 12:35