KONSTIGA HAKKORS. Konstverket ”Skogens hemlighet” i Eskilstuna fick ändrat utseende.

Landskapskonstverket ”Skogens hemlighet” skapas genom interaktion med Eskilstunaborna. Här i en tidigare formation. Foto: Eskilstuna kommun.

På Årbykullarna i Eskilstuna breder ett konstverk i färgade trädstammar och tyger ut sig över gräset.

Verket ”Skogens hemlighet” är skapat av landskapskonstnärinnan Jasmine Cederqvist i samverkan med barn, skolelever och allmänheten i Eskilstuna kommun.

Verket påminner om hennes projektserie Disrupted Flow (ung: ”Förstört flöde”) som utformas av till exempel söndersågade trädstammar och stiliserade grenliknande former.

Konstverken återspeglar den organiska dynamik som formar naturen, men även mänskliga kulturer och relationer.

Alla former av förstörda flöden och organisk formation uppskattas dock inte av konstnärinnan.

Under natten till söndagen hade någon eller några personer flyttat delar av konstverket och lagt det i en form som liknar ett ”hakkors”, meddelar polis som varit på platsen och inspekterat konstverkets förvandling.

”En attack på samhället”
Jasmine Cederqvist förfasas över verkets dynamiska metamorfos.

— Jag tänker att det är fruktansvärt och vidrigt. Det är inte enbart en attack på ett offentligt konstverk utan en attack mot samhället i stort, säger Cederqvist.

Eftersom några personer har vidareutvecklat konstverket efter att det betraktades som färdigt, anses det vara vandaliserat och en anmälan om skadegörelse har upprättats.

På grund av verkets nya form utreds händelsen dessutom som misstänkt hatbrott och hets mot folkgrupp, ett brott som faller just under brottskategorin Brott mot staten och samhället.

Det finns kommentarer som antyder att allmänhetens interaktion med konstverket är ett tecken på en levande konstkultur i Eskilstuna, där invånarna har en aktiv konstdialog med de offentliga verken – en del av den organiska dynamik och det samspel mellan natur, kultur och mänskliga relationer Jasmine Cederqvist söker gestalta.

Den synen på offentlig konst verkar dock inte vara aktuell i rådande situation.

Källa:
Konstverk vandaliserat – polisen utreder hatbrott


  • Publicerad:
    2019-10-21 08:30