För några år sedan utförde Motståndsrörelsen en kulturgärning med översättningen och utgivningen av Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen, skriver Jakob Haskå i en recension av skriften.

Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen är en ypperlig sammanfattning av organisationens världsåskådning. Den borde vara given i var nationalsocialists bibliotek. Men inte enbart för den redan övertygade tror jag att den är nyttig. Även för den nyfikne, för den kunskapstörstande sökaren, torde skriften vara ett måste.

Den nationalsocialistiska idétraditionen är omfångsrik och mångfacetterad. Självfallet är Hitlers Mein Kampf stommen för en sann förståelse av läran. En åskådning där ledarskapstanken och rasen gemensamt utgör hörnstenen. Och dessa två grundbegrepp förklaras utförligast av Hitler. Det är i opuset Mein Kampf som nationalsocialismens principer en gång för alla blir fastslagna. Men, att popularisera detta budskap för den breda massan är en utmaning. Ty Mein Kampf är, oavsett dess avgörande betydelse, inget enkelt verk. Framförallt inte i en tid, där verklig bildning och fattningsförmåga får stå tillbaka för fördummande coca-cola-kultur. Därför är dansken Povl H. Riis-Knudsens skrift – även om författaren själv avföll på det mest snöpligaste sätt – angelägen.

Fördelen med Knudsen är att han på ett relativt få antal sidor lyckas med bedriften att sammanfatta nationalsocialismens essens. Som en god pedagog klargör han det väsentliga och blottlägger skickligt belackarnas falska anklagelser. Men tonvikten i framställningen blir aldrig att bemöta alla vittspridda förvrängningar av läran. Istället för att gräva ner sig i tröstlösa diskussioner, väljer Knudsen klokt nog att framställa nationalsocialismens på ett kort och koncist sätt. Såväl åskådningens djupa filosofi åskådliggörs liksom dess mer praktiska, politiska inriktning.

Värdefulla teser som Knudsen formulerar och vilka manar till eftertanke:

”Nationalsocialismen är i själva verket ingenting annat än tillämpningen av fysiska och biologiska lagar inom den politiska, ekonomiska, sociala och religiösa områdena, på samma sätt som de idag tillämpas inom teknologin.”

”Till skillnad från dunkla, förvirrade, meningslösa, fåtöljfilosofier och orientalisk mysticism är nationalsocialismen baserad på sunt förnuft och finner sina argument i den verkliga världen, där skillnaden mellan sanning och lögn och mellan gott och ont bestäms av fakta och inte genom önsketänkande eller teoretiska drömmerier”

”…Med andra ord uppfanns inte nationalsocialismen av Adolf Hitler, utan den utgör det medvetandegjorda uttrycket för naturens grundläggande lagar som styr våra liv. Den är baserad på en oändlig kärlek till skapelsen i all sin mångfald, en djup, villkorslös respekt för naturens visdom och intensiva vilja att bevara livet så som det har växt utifrån denna visdom…”

”Det enda sättet att åstadkomma detta är att organisera det mänskliga samhället i enlighet med dessa fundamentala lagar. Således är det lika absurt och ologiskt att vara emot nationalsocialismen som det skulle vara att opponera sig mot gravitationslagen eller det faktum att jorden är rund!”

Givetvis är det så att vi ibland önskar att vissa av dessa lagar varit lite annorlunda, men vi måste av nödvändighet acceptera att det är omöjligt att förändra dem. Naturens lagar kan inte avskaffas eller ändras genom en omröstning i Förenta nationernas generalförsamling, i amerikanska kongressen eller i något nationellt parlament!

Nationalsocialistiska studier är av avgörande vikt. I förening med en dedikerad gatuaktivism utgör den grundförutsättningen för all verklig politisk kamp. Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen är inte bara en alldeles utmärkt introduktion för den som vill presentera åskådningen för en frågande vän eller familjemedlem. Den är en publikation som varje nationalsocialist, gång efter annan, har skäl att återkomma till.

Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen kan beställas från Kampboden.


  • Publicerad:
    2010-02-19 00:00