INRIKES Rasmus Paludans koranbränning som nekades tillstånd i Landskrona får istället hållas i Malmö nära Öresundsbron.

Det möte som under dagen skulle hållas i Landskrona, där den danske politikern Rasmus Paludan planerat att bränna koranen, har nu flyttats till rastplatsen Skånegården i Malmö i närheten av Öresundbron. Detta efter de senaste dagarnas ordningsstörningar i flera svenska städer som drabbats hårt av de etablerade partiernas invandringspolitik.

I Landskrona har det inför mötet varit vissa oroligheter, bland annat har det i stadsdelen Koppargården anlagts bränder på gatan. Förstärkningar har därför skickats från Malmö för att hjälpa Landskronapolisen med att hålla ordning.

Under mötena i Örebro och Linköping har det varit särskilt stökigt då polisfordon satts i brand. Huruvida det nu blir ordningsstörningar i Malmö återstår att se.