I kölvattnet av den uppmärksammade avknoppningen av vårdcentralen Serafen har försäljningen av ytterligare fyra vårdcentraler hamnat i skymundan. Enligt beräkningar har skattebetalarna förlorat 35 miljoner kronor.

När en myndighet väljer att rationalisera bort valda delar av sin verksamhet genom att skapa nya organisationer som hanterar detta, talar man om avknoppning. Det kan handla om daghemsverksamhet, fritidshemsverksamhet eller annat. I samband med avknoppning av exempelvis daghemsverksamheter är det mycket vanligt att det är personer ur arbetsplatsens personal som tar över driftsansvaret i privat regi och driver verksamheten vidare som ett vanligt företag.

Bakgrund
I början av året avslöjades att Serafen i Stockholm nu har sålts vidare till Capio för 20 miljoner kronor. Capio ägs av riskkapitalbolagen Nordic Capital och Apax. Personalen har med hjälp av korrumperade politiker gjort en vinst på tiotals miljoner och snuvat skattebetalare på pengar som borde gå tillbaka till gemensamma intressen.

Filippa Reinfeldts närmaste man, moderata landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, känner personligen Ulf Hallum, som är högste chef på vårdcentralen Serafen. Ulf Hallum var en av de sex läkare som, när vårdcentralen Serafen avknoppades år 2008, fick köpa verksamheten av landstinget för knappt 700 000 kronor. I början av 2008 debatterades frågan om avknoppningen, men då var beslutet redan fattat. Vissa källor menar alltså att beslutet togs utan debatt.
I februari 2008 säger Lars Joakim Lundquist bland annat att han känner Ulf Hallum ”personligen” och i mars beskriver han relationen som att han känner honom ”väl”. Vid ett flertal tillfällen kallar Lars Joakim Lundquist Ulf Hallum endast vid förnamn. Allt finns att läsa i fullmäktigeprotokollen från februari och mars år 2008. Lars Joakim Lundquist vill själv inte svara på några frågor. Via mejl skickar hans pressekreterare följande mening: ”Jag har ingen och har aldrig haft någon privat relation till Ulf Hallum”. Varför han tidigare sagt att han känner honom ”personligen” och ”väl” framkommer inte. I debatterna i fullmäktige år 2008 berömmer sig Lars Joakim Lundquist för att vara den politiker som ”leder ligan med avknoppningar”. Han säger att han ”är mycket stolt över de avknoppningar vi har gjort” och att han ”önskar Ulf Hallum och alla som nu är på väg att knoppa av lycka till. Vi har så goda exempel på avknoppningar att detta är framtidens melodi”.
Stockholms läns landsting har således blivit polisanmälda för brott mot kommunallagen och för misstanke om jäv. Uppmärksamheten kring försäljningen av Serafen fick det moderata finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl att flera år efter att avknoppningen ägde rum medge att vissa fel begicks. ”Det var inte så här vi hade tänkt oss avknoppningarna” ”Vi såg inte det hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte på det sättet”.

Ytterligare fusk
I samband med skandalen angående Serafen har det glömts bort att ytterligare fyra vårdcentraler i Stockholm såldes ut för en spottstyver. I veckan framkom nya uppgifter. Det handlar om vårdcentraler i Vallentuna, Vaxholm, Huvudsta och i centrala Stockholm. Även här finns det en del oegentligheter.
År 2007 såldes Vallentuna Doktorn av landstinget för 290 000 kronor. Men vårdcentralen gjorde redan första verksamhetsåret en vinst på 380 000 kronor. De fyra läkare som tog över verksamheten har dessutom de senaste åren gett sig själva bonusar och förmåner på sammanlagt 2,8 miljoner kronor.
Ägarna till Huvudsta vårdcentral gav sig själva en utdelning på 470 000 kronor. Priset landstinget begärde när de sålde ut verksamheten? En halv miljon.
Sankt Eriks Vårdcentral på Kungsholmen i centrala Stockholm har tredubblat vinsten sedan verksamheten togs över från landstinget.
Första året efter avknoppningen gjorde vårdcentralen i Vaxholm en vinst på 530 000 kronor. Sedan dess har vinsten minskat ordentligt, på papperet åtminstone. Enligt årsredovisningen för 2010 gjorde vårdcentralen då en vinst på bara 97 000 kronor. Men ersättningen till styrelse, vd och anställda har höjts med lite drygt fyra miljoner kronor sedan starten. Stockholms läns landsting fick 830 000 kronor i betalning för hela vårdinrättningen när den avknoppades.
De fyra vårdcentralerna har fortfarande samma ägare som vid avknoppningen. Men om de skulle sälja vårdcentralerna vidare tyder mycket på att vinsterna skulle bli mycket stora. Precis som i fallet med Serafen.

Det handlar om borgerlig privatiseringsidioti. Tillsammans rör det sig om 35 miljoner kronor som skattebetalarna förlorade, bara för att Moderaterna mfl, till vilket pris som helst skulle privatisera de här enheterna. Siffran, 35 miljoner, kommer från en beräkning som Socialdemokraterna låtit göra.
Det finns en stor fara i att privatisera vårdinrättningar. Man öppnar fältet fritt för att vilket vinstdrivande företag som helst skall kunna köpa en vårdcentral eller ett sjukhus. När man tillåter superkapitalister att ha hand om andra människors hälsa så blir resultatet minst sagt sorgligt. I stället för att erbjuda en kvalitativ vård så sparas resurserna in på, för att fylla de redan välbärgades fickor med mera guld.
Att staten har valt att privatisera stora delar av vården är ytterst beklagligt. Det är beklagligt men långt ifrån ovanligt att skattepengar och vinster från våra gemensamt ägda verksamheter hamnar i fickorna på politiker och direktörer istället för där de kan göra nytta för alla.
Att behandla grundläggande infrastruktur som handelsvaror, att sälja ut våra gemensamma intressen för fickpengar kan inte ses som något annat än folkförräderi!

Av: Johan Lindblad


  • Publicerad:
    2012-02-23 00:00