MASSINVANDRING. Den enorma massinvandring som råder i Sverige idag är ett faktum, och den är inte heller billig. Kostnaden för asylboendena är nu uppe i miljarder kronor.

Enligt Migrationsverket har 8 428 personer sökt asyl i Sverige de senaste sju dagarna och man räknar med att siffran kommer hamna omkring 190 000 innan året är slut.

— Den nuvarande flyktingsituationen saknar motstycke, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

Upp emot 45 000 boendeplatser saknas och man har därför ändrat om i regelverken för att hinna med. Bland annat så behöver företag inte längre förvarna kommunerna om deras planer på att öppna nya asylboenden. I vissa fall har detta inneburit att mindre kommuner fördubblar sitt invånarantal.

Det är inte bara svenska företag som skor sig på invasionen av vårt land. Internationella investerare, riskkapitalbolag och utländska välfärdsbolag investerar i nya asylboenden i Sverige, och vad den slutgiltiga notan hamnar på för svenskarna vet vi ännu inte men hittills i år är den uppe i 1,47 miljarder kronor.

Källor:
Drygt 8 400 asylsökande de senaste sju dagarna
Akut boendekris – en miljardindustri för privata företag


  • Publicerad:
    2015-11-04 18:55