MEDIA. Trots att ”förintelse”-mytologer gärna vill ge sken av att ”minnet” av det så kallade folkmordet på judar under andra världskriget håller på att dö ut så visar statistik att det aldrig någonsin skrivits så mycket om ”förintelsen” som under 2010-talet.

Enligt statistik så skrevs det varje år endast tiotalet artiklar om ”förintelsen” strax efter andra världskriget. Under 2010-talet skrivs det däremot årligen uppemot 9 000 artiklar där ”förintelsen” nämns. Skärmbild: tidningar.kb.se. Klicka för större.

”Om detta må ni berätta!”, ”vi får aldrig glömma!”, ”minnet av förintelsen håller på att försvinna!”, är några av de klagorop som man emellanåt hör från personer som tror på berättelsen om att sex miljoner judar ska ha mördats och förvandlats till lampskärmar och hushållsprodukter under andra världskriget. Skurkarna i det påstådda folkmordet är tyskar och framförallt tyska nationalsocialister, som enligt det officiella narrativet drevs av ett oförklarligt och irrationellt hat mot det oskyldiga judiska folket.

LÄS MER: ”Förintelsen” är en bluff!

Metoderna och påhittigheterna är många för att hindra att folk ”glömmer” att det ska ha folkmördats judar under Tysklands nationalsocialistiska regering, med exempelvis så kallade överlevare som åker runt på skolor och föreläser om sina fantastiska bedrifter i tyska ”dödsläger”. Att nationalsocialismen åter har populariserats i Norden skyller man allt som oftast på att ”minnet” om den så kallade förintelsen trots detta håller på att försvinna av någon anledning.

Men enligt statistik som går att ta fram via databasen på tidningar.kb.se, som tagits fram av Sveriges nationalbibliotek Kungliga biblioteket, så skrivs det idag mer om ”förintelsen” än någonsin. Det är framförallt under mitten av 2010-talet som det verkligen har blivit populärt att använda ordet ”förintelsen” i nyhetstexter, vilket kulminerade 2015 då ”förintelsen” hade inte mindre än 9 585 om omnämningar i ”svensk” media. Detta kan jämföras med 45 omnämningar i media under 1946 – året efter andra världskrigets slut – då man enligt den officiella historieskrivningen ska ha bekräftat det påstådda folkmordet.

Åren efter kriget ligger omskrivningarna omkring 30-40 gånger per år, fram till 1979, då man kan se en kraftig ökning som resulterar i att ”förintelsen” nämns 661 gånger. Detta överträffas inte för än 1998, då media i Sverige använder ordet ”förintelsen” 809 gånger. Detta kan eventuellt förklaras med en medial hets mot nationella under slutet av 90-talet, vilket bland annat resulterade i att flertalet dagstidningar gemensamt hängde ut 62 politiska dissidenter och medlemmar i MC-klubbar under rubriken De vill störta demokratin 1999.

Efter millennieskiftet sjönk intresset för ”förintelsen” något hos lögnpressen för att 2013 öka drastiskt med 1 563 omnämningar, vilket kan jämföras med 495 året innan. Efter det sker en expositionsartad ökning som alltså kulminerar 2015. Fortfarande är dock ”förintelsen” ett oerhört populärt ord, som användes 7 849 gånger under förra året av lögnpressen. Enligt databasen har man hittills under 2018 använt ordet 2 284 gånger.

”Nazism” populärt
Även begreppet ”nazism” har populariserats på senare tid. Det är som bekant ett skällsord för nationalsocialism och brukas flitigt av motståndare till världsåskådningen för att nedvärdera den. Under tiden för andra världskriget kulminerade användningen av ordet 1945, då det nämndes 421 gånger i svenska tidningar. Några år efter krigsslutet blev det väldigt få omnämningar, med en liten ökning under mitten av 60-talet med 190 omnämningar 1965.

Användandet av ordet ”nazism” mellan 1930 och 2018. Skärmbild: tidningar.kb.se. Klicka för större.

Även användandet av ordet ”nazism” hade en ökning i samband med den mediala hetsen kring millennieskiftet, för att sedan återigen minska. 2013 används ordet dock 507 gånger och året därefter inte mindre än 2 787 gånger.

Vad gäller ordet ”nationalsocialism” så nyttjades ordet nästan lika flitigt 1933 – året då Adolf Hitler utsågs till rikskansler över det tyska riket – som idag. Aldrig någonsin har dock ordet använts lika frekvent som under 2017, då så kallad svensk media använde sig av det 161 gånger.

Nationalsocialismen är kulturrelevant
Även om ord som ”förintelse” och ”nazism” är till för att diskreditera nationalsocialismen och manipulera läsare att distansera sig från den genom att förstärka negativa nidbilder så visar statistiken att nationalsocialismen som ideologi är mer relevant än någonsin.

Bilden bekräftas förövrigt om man söker på exempelvis ”Nordiska motståndsrörelsen” eller ”Nordfront” och studerar de senaste åren. En missuppfattning som var vanlig för några år sedan är att organisationens namn är Nordfront. Detta kanske kan förklaras med att ”Nordfront” och ”Nordiska motståndsrörelsen” användes ungefär lika ofta i lögnpressen fram till nyligen.

2017, som blev ett rekordår för organisationen vad gäller aktiviteter och framgångar, så nämns Nordiska motståndsrörelsen inte mindre än 6 680 gånger. Samma år nämns Nordfront 1 040 gånger, vilket ändå är väldigt ofta om man jämför med exempelvis året innan då webbtidningen endast omnämns 321 gånger.


  • Publicerad:
    2018-05-16 15:00