EUROPA. Svenska ekologiska växthusodlare har tidigare haft undantag men nu måste de söka dispens för att få använda lågriskmedel mot skadedjur vilket är en dyr och krånglig process. Reglerna ska ses över men det dröjer.

EU har ett komplicerat system gällande vilka medel som får användas mot skadedjur. Sverige har tidigare haft ett undantag vilket har gjort att odlare kunnat använda lågriskmedel fritt men detta undantag togs bort 2011. Nu måste det sökas dispenser vilket är både dyrt och tidsödande för de ekologiska växthusodlare som önskar använda exempelvis såpa mot skadedjur innan dessa kan bekämpas med bland annat rovkvalster.

För att få använda såpa i odling kräver EU att den ska vara granskad och registrerad, vilket är en dyr process som få leverantörer ens vågar ge sig in i. Svenska odlare får använda så kallade lågriskmedel om Kemikalieinspektionen ger dispens men den är tidsbegränsad och det är ohållbart för odlarna.

— Det är ju ändå otäckt att planera en så här pengaintensiv verksamhet och förlita sig på att det kanske kommer en dispens. Ibland kommer dispensen först i juni månad. Vi har inte vetat under hela våren om vi ens ska ha tillstånd för det här. Det är inte hållbart, säger Göran Ektander som odlar ekologisk gurka i Östergötland.

Peter Bergkvist arbetar på Kemikalieinspektionen och han säger att han förstår problemet, men att det i dagsläget inte finns någon annan lösning än att söka dispens från EU-reglerna.

— Nu har vi gemensamma krav inom EU och de här ska vara godkända för att få användas. Vi har försökt hitta olika lösningar för att snabba på, men enda lösningen vi ser just nu är att ge dispens och det är ingen hållbar lösning på sikt, säger Bergkvist på Kemikalieinspektionen.

Källa:
Krångliga EU-regler för grönsaksodlare


  • Publicerad:
    2016-08-15 12:45