INRIKES. De stora fackförbunden och Svenskt Näringsliv kräver att både regeringen och regionerna ordnar med covid-vaccinationer på arbetsplatser.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv går nu samfällt ut och uppmanar regeringen och regionerna i landet att öppna för att anställda ska kunna covid-vaccineras så nära arbetsplatsen som möjligt.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger till Sveriges Radio:

— Risken är ju annars om det är krångligt att man helt enkelt struntar i att vaccinera sig. Och det är inte bra utan vi vill ju att alla våra medlemmar i så stor utsträckning som möjligt kan vaccinera sig.

Ett förslag är att pandemilagen ska användas för att göra undantag i upphandlingsreglerna och då göra det möjligt att använda den befintliga företagshälsovården utan att beslutet kan överklagas.

Facket har också ställt krav på att arbetstagarna ska kunna vaccinera sig på arbetstid utan avdrag på lönen. Enligt Svenskt Näringsliv är det upp till varje företag att bestämma.

Enligt Mattias Dahl, vice VD för arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv, tycker att det är viktigt att så många som möjligt kan få vaccinet och att arbetsplatsförlagd vaccinering kan vara en bra lösning:

— På många ställen kommer det att bli väldigt svårt för stora grupper att ta sig till ett och samma sjukhus eller vad det nu kan vara för inrättning, i stället för att man kommer ut och vaccinerar på arbetsplatsen.


  • Publicerad:
    2021-03-09 11:10