COVIDRESTRIKTIONER. Kammarrätten kommer inte behandla Trafikverkets överklagan av Arbetsmiljöverkets beslut om krav på ansiktsmask vid uppkörningar – en mask som försvårar kommunikationen mellan provförrättare och förare.

Så kallade munskydds funktion att förhindra smittspridning av corona är högst ifrågasatt.

Arbetsmiljöverket beslutade dock den 18 juni 2021 – med hänvisning till ”covidpandemin” – att förbjuda uppkörningar för körkort utan användning av så kallad ansiktsmask.

Förbudet trädde i kraft 15 juli och Trafikverket åläggs vite om 500 000 kronor om man bryter mot det.

Trafikverket överklagade efter Arbetsmiljöverkets beslut ärendet till Kammarrätten och begärde inhibition av beslutet.

Man motiverade detta med det faktum att ansiktsmask väsentligen försvårar kommunikationen mellan föraren och provförrättaren.

Man anförde även att ”den höga vaccinationsgraden i Sverige medför att spridningsrisken är minimal”.

Kammarrätten i Göteborg har nu meddelat att man inte kommer att behandla ärendet och hänvisar till ”det osannolika i att överklagandet skulle kunna bifallas”.

Förvaltningsrätten i Karlstad har i sammanhanget kommenterat att det ”motiverat av tidigare praxis ställs krav på en hög grad av sannolikhet för att det överklagade beslutet blir ändrat i sak, för att inhibition ska kunna meddelas”.


  • Publicerad:
    2021-08-04 22:20