En aktivist fick tillsänt sig ett antal pedofiliflaggor av s.k. autonoma nationalsocialister. Man samlades en kväll denna vecka för att kremera dessa avskyvärda trasor.

Krossa pedofilmaffian!


  • Publicerad:
    2018-10-12 07:00