INRIKES. Kriminella nätverk har infiltrerat Arbetsförmedlingen, uppger myndighetsföreträdare för Sveriges Radio.

Kriminella nätverk har infiltrerat Arbetsförmedlingen, enligt uppgifter från myndighetsföreträdare till Sveriges Radio.

Dels handlar det om att lära sig verksamheten för att kunna utnyttja svagheter i systemet och dels om att få till felaktiga bidrag till olika personer, exempelvis lönebidrag.

— Vi kan också se när det handlar om upphandlade förmedlingstjänster. Stöd och matchning, och så vidare. Där det finns pengar att hämta finns det risk att utsättas för organiserad brottslighet, säger Eva-Lena Edberg till Sveriges Radio.

Vid flera tillfällen har man ringat in enskilda anställda som agerat infiltratörer åt nätverk som ägnar sig åt organiserade bidragsbrott.

— Personer som söker sig in i myndigheten, som lär sig myndigheten och våra regelverk och som finns på insidan, säger Edberg.

Hur många fall det rör sig om vill Edberg inte gå in på, men metoderna och uppläggen ska med tiden ha blivit mer och mer avancerade.

Ett verktyg Edberg efterlyser är en möjlighet att kunna stoppa utbetalningar utan att man har lagstöd för saken. Besluten ska bygga på myndighetens uppfattning om vilka aktörer som är ”seriösa”.

— Vi behöver verkligen jobba mer för att få lättnader när det gäller sekretesslagstiftning mellan myndigheter. Och vi behöver få ännu bättre möjligheter att stoppa och neka när vi vet att en arbetsgivare eller aktör inte är seriös, i dag kan vi tvingas fortsätta betala ut pengar av den anledningen att vi saknar lagstöd att stoppa den här utbetalningen.


  • Publicerad:
    2020-09-18 15:10