EKONOMI. Svensk produktion av griskött befinner sig i kris. Företrädare för den svenska grisnäringen träffade idag landsbygdsminister Eskil Erlandsson (c) för att diskutera problemet.

Tre arbetsgrupper från branschen har i år undersökt hur krisen ska lösas och de rapporterade idag sina slutsatser. Eskil Erlandsson kommenterade själv:

– Det är en akut kris för svensk grisproduktion apropå att konkurrensläget är enormt hårt och därmed är branschen och näringen enormt pressad.

Två faktorer pekas ut som problematiska för svenska grisbönder. Det är dyrare att föda upp grisar i Sverige än i andra länder på grund av våra strängare djurhållningslagar. Dessutom har många länder struntat i EU:s grisdirektiv. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) skriver bland annat följande i en rapport:

I Sverige är det är inte tillåtet att kupera svansen på smågrisen. Att grisen har knorren kvar är en kvalitetsmarkör för att grisen under sin levnadstid har haft tillräckligt med plats och en bra miljö med tillräcklig tillgång till bökbart material (strö). En stressad gris börjar ofta tugga på sina boxkompisars svansar och de svansbitna grisarna kan få svåra skador. I den svenska grisuppfödningen förekommer svansbitning lika sällan i konventionell uppfödning som i den ekologiska.

Istället för att erbjuda grisarna bra miljö och tillgång till strö svanskuperas grisarna i de flesta EU-länder. Europeiska livsmedelsmyndigheten har i en rapport från 2007 visat att mer än 90 procent av grisarna i EU svanskuperas. EU:s grisdirektiv har sedan 1 januari 2013 ett förbud mot rutinmässig svanskupering, men det är bara grisarna i Sverige, Finland och Litauen som har knorren kvar.

Även en minskad efterfrågan på griskött tas upp som en faktor för krisen.

– Det finns många bakomliggande faktorer, en är att Ryssland har stängt importen av fläsk från EU, säger Erlandsson.

Lösningen på problemet föreslås vara att få kineserna att intressera sig för grisarnas öron, knorrar och klövar. Dessa delar ratas som mat i Europa men betraktas som delikatesser i Kina.

Margaretha Åberg från LRF som deltog i mötet var mycket nöjd efteråt, framförallt eftersom att staten kommer att betala ut ett investeringsstöd vid byggande av nya grisstallar.

Källa:
Erlandsson: Akut kris för svensk grisproduktion


  • Publicerad:
    2014-06-09 23:40