INRIKES. Efter alla avslöjanden om organiserade sexuella övergrepp begångna av asylsökande män, planerar nu Kristdemokraterna att lägga fram ett nytt förslag som innebär att personer som söker asyl men begår “lindrigare” sexualbrott ska kunna utvisas.

Efter den stora skandalen i Köln på nyårsnatten, då en stor folkhop av män från Mellanöstern och Nordafrika omringade kvinnor som de tafsade på och rånade, samt liknande rapporter från andra platser i Europa höjs nu röster bland politikerom att skärpa reglerna för asylsökande.

Senaste i raden är alltså Kristdemokraterna, som nu signalerar att man ämnar motionera om en ny lag som innebär att man ska kunna utvisa asylsökare som begår “lindrigare” sexualbrott. Som lagstiftningen ser ut idag kan man endast utvisa de som begår grövre brott och som har fängelse på straffskalan.

På frågan om vilka typer av sexualbrott man syftar på svarar Andreas Carlson, rättspolitisk talesman för Kristdemokraterna, till Sveriges Radio:

— Jag menar sexuellt ofredande och den typen av brott som är så pass kränkande, och olika typer av organiserade sexuella trakasserier som vi hört information om i olika delar av landet.

Han menar vidare att det finns en risk att lagförslaget spär på “fördomar” mot asylsökande men att det är värre att inte “lägga korten på borden” samt att lagen inte drabbar den “stora grupp” asylsökande som han menar vill ”göra rätt för sig”.

Exakt hur förslaget kommer att utformas och vilken typ av stöd det kommer att få återstår att se.

Källa:
Kristdemokraterna vill skärpa reglerna för asylsökande


  • Publicerad:
    2016-01-11 23:50