KROATIEN. Under fredagen beslutades på EU-toppmötet i Bryssel att Kroatien skulle bli EU:s 28:e medlem. Ett krav att få tillhöra EU var dock att införa lagen om ”hets mot folkgrupp”.

Lagen, som EU karakteriserar som det sista uppfyllandet av Kroatiens åtaganden syftar till ”att skydda dem som fortfarande kan utsättas för hot om eller utförande av diskriminerande handlingar, fientlighet eller våld” baserat på ”ras, etniska, religiösa och andra skäl”.

EU-kommissionens rapport fann ytterligare att Kroatien gjort ”betydande framsteg” mot ett ”effektivt genomförande av den konstitutionella lagen om minoriteters rättigheter”. Den nya lagen syftar enligt European Jewish Press till att säkerställa att ett minimum av 5% av så kallade minoritetspersoner finns inom statsförvaltning och rättsväsende. Det ska röra sig om främst judar och romer.

Kroatiens president Ivo Joispovic gjorde tidigare i år projudiska uttalanden och bad om ursäkt för ”förintelsen”. Även detta anses ha påverkat beslutet att låta Kroatien bli medlem i EU.

Kroatiens president,  Ivo Josipovic, i Knesset tidigare i år. Josipovic projudiska uttalanden anses ha påverkat beslutet att göra Kroatien till ny EU-medlem.

Kroatiens president, Ivo Josipovic, i Knesset tidigare i år. Josipovic projudiska uttalanden anses ha påverkat beslutet att göra Kroatien till ny EU-medlem.

Källa:
Croatia becomes Monday 28th EU Member State after moving to outlaw hate crimes


  • Publicerad:
    2013-06-30 14:20