MASSINVANDRING. Migrationsverket har meddelat att de kommer att upphandla asylboenden på vatten, närmare bestämt fartyg och bostadsplattformar.

Förra veckan gick Migrationsverket ut och meddelade att de nu har slut på bostadplatser för asylsökare och att dessa nu kommer att få ordna sina boendesituationer själva. Myndigheten letar dock febrilt efter fler bostäder och under tisdagen meddelade de att de kommer att upphandla kryssningsfartyg och bostadsplattformar som är kopplade till oljeriggar och dessa kommer att bli boenden för nyanlända invandrare.

—  För att klara uppdraget att värna asylrätten och erbjuda asylsökande tak över huvudet genomför Migrationsverket en upphandling för asylboenden på vatten. Vår förväntan är att upphandlingen ska kunna ge ett antal tusen nya platser, säger Willis Åberg avdelningschef för verksamhetsstöd vid Migrationsverket.

Planen är att kunna lägga fartygen där det finns tillräckligt stora hamnar. Åberg nämner som exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Oskarshamn, Uddevalla och Gävle.

— De ska fungera som ett riktigt asylboende där de asylsökande kan vara under hela utredningstiden, det handlar oftast om över ett år, säger han.

Antalet boendeplatser per passagerarfartyg eller bostadsplattform får inte understiga 200 om anbudet ska accepteras och generellt så tecknas avtal med leverantörerna för minst sex månader. De första asylsökare kommer eventuellt att flytta in under de första månaderna 2016. Förutsättningen är att alla tillstånd är i ordning och att kravlistan är uppfylld.

 

Källor:
Migrationsverket upphandlar fartyg och bostadsplattformar som asylboende
Kryssningsfartyg ska lösa boendekrisen


  • Publicerad:
    2015-11-24 11:20