Nordfront har under flera månader rapporterat om den tidningsdöd som drabbar systemtrogen media. Samtidigt som tidningarna går dåligt och tvingas varsla anställda, växer alternativa nyhetskällor som når ut till alltfler läsare. Detta är ett problem, menar kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth som nu ”kräver nytt stöd snabbare”.

Adelsohn-Liljeroth vill att tidningarna ska räddas genom att staten pumpar in nya miljoner som ska gå till förnyat presstöd och ett akut omställningsstöd för papperstidningar som nu går över till digitalt format. Problemet är att kulturministern därmed anser att man ska bryta mot redan uppsatta regler som gäller för presstöd. Lena Adelsohn-Liljeroth säger följande till Dagens Nyheter:

”Jag vet att en del tidningar har det svårt i dag och inte kan vänta i fyra år på det nya presstödet. Januari 2017 är den senaste tidpunkten då de nya reglerna ska börja gälla. Men det är inget som hindrar att eventuella förslag kan genomföras tidigare. Om ett par dagar ska jag träffa presstödskommittén och se vilka bedömningar den gör av den ekonomiska situationen för tidningarna och om vi kan komma i gång snabbare.”

”Men det är inget enkelt beslut eftersom det ska godkännas av både den svenska riksdagen och EU-kommissionen eftersom det i så fall handlar om ändringar i det nu gällande presstödet.”

Kulturministern gör även en selektiv bedömning av vilka medier som ska få tillgång till detta stöd och tycker att det endast är de större tidningarna, som alltså allt färre vill läsa, som har förmågan att ”sätta in nyheter i deras sammanhang”:

”Man kan inte googla sig till bildning. Om till exempel dagstidningen inte är den primära och naturliga nyhetskällan finns risken att många får svårt att sätta in nyheter i deras sammanhang och att informationsklyftan då vidgas. Jag ser i alla fall den risken på kort sikt.”

För ett år sedan uttryckte sig kulturministern mer tydligt kring alternativa nyhetskällor då hon krävde indraget presstöd för politiskt inkorrekta tidningar. I samband med att Nationell Idag fick presstöd krävde kulturministern att regelverket skulle ändras eftersom att det är ”osmakligt att extrema tidningar får stöd”. Ett av de kriterier som Adelsohn-Liljeroth ställde var att en tidning ska ha ”den syn på demokrati som vi har”.

Relaterat: Krisen kräver nytt stöd snabbare


  • Publicerad:
    2012-12-08 22:46