FRÄMLINGSINVASIONEN. Samtliga av de nya lägenheter som byggs i en Kungsbackastadsdel kommer gå till nyanlända främlingar.

Samtliga av de 52 nya lägenheter som byggs i Kungsbackastadsdelen Anneberg ska gå till nyanlända invandrare, enligt ett kommunalt beslut. Detta eftersom lägenheterna byggs med tillfälliga bygglov på ett område som ännu inte är planlagt.

— Eftersom det är så många som bor i genomgångsboenden och sovsalar måste vi då hitta andra platser att sätta nyanlända och då har vi varit tvungna att bygga i Anneberg, säger Hans Forsberg, moderat kommunalrad.

Detta är något som kritiserats av Liberalerna, som istället vill se att man satsar på offentligt påbjuden integration:

— Jag tycker att vi ska bygga god integration i Kungsbacka. När vi bygger ska det vara blandat, säger liberalen Ulrika Landergren.

Totalt beräknas över 300 främlingar flytta in i lägenheterna. Hur det kommer se ut i framtiden, när beslut eventuellt fattats om planläggning, återstår att se.

Källa:
Beslutat: lägenheterna i Anneberg bara till för nyanlända


  • Publicerad:
    2019-05-29 20:25