NATUR. Kungsörnar som äter av slaktavfall i skog och mark har blivit blyförgiftade. Detta visar en studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science and Technology. Blyförgiftningsproblemet är inte enbart ett nationellt sådant och ett förbud tycks vara enda lösningen.

Kungsörn.

En studie som har letts av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet(SLU) i samarbete med andra grupper, bland annat forskare i USA, visar att örnar som äter av slaktrester blir blyförgiftade. Man har konstaterat att om kungsörnarna äter inälvor som lämnats kvar efter jakt blir de förgiftade om djuren har skjutits med blyhaltig ammunition.

Splitter från blykulor orsakar förgiftning, vilket försämrar örnarnas flygförmåga. Studien visade alltså även att örnar med högre blyhalter rörde sig mindre och flög lägre än örnar med lägre halter. Vidare visade studien också att även låga blyhalter ökar dödligheten hos kungsörnen.

Under älgjakten ökar blyhalten i örnarna som då livnär sig på as de hittar i skog och mark, vilket är orsaken till att de får i sig blyet. Detta problem är internationellt och inte enbart begränsat till älgjakten utan förekommer vid all jakt med blyammunition. Det verkar som att ett förbud mot användande av bly vid jakt är enda lösningen på problemet för kungsörnen och andra asätare.

Källa:
Lead fragments from shot wildlife threat to Golden Eagles


  • Publicerad:
    2017-05-04 21:00