UKRAINAKONFLIKTEN På visitukraine.today informerar en juridiskt ansvarig vid ett rekryteringscenter om villkoren för registrering och mobilisering när den kvinnliga värnplikten enligt förordning träder i kraft i höst.

Från och med den 1 oktober i år har kvinnor i Ukraina enligt en förordning från landets försvarsministerium plikt att registrera sig för militärtjänstgöring. Förordningen antogs redan i december i fjol. Det har emellertid sedan Ukrainakonfliktens utbrott rått osäkerhet kring hur och i vilken mån den ska implementeras.

På webbsidan visitukraine.today informerar nu Yuriy Hryva, chef för den juridiska gruppen vid ett regionalt territoriellt rekryteringscenter, om detaljerna kring kvinnors registrering och mobilisering. Enligt Hryva är det kvinnor under 60 år ”utan kontraindikationer på grund av sin hälsa och vars yrke eller specialitet ligger i försvarsministeriets intresse” som är aktuella för registrering.

Här nämns yrkesutövare såsom programmerare, läkare, advokater, journalister, musiker, socialsekreterare, revisorer samt personal på restauranger och hotell som exempel.

Registrering av en kvinna, förklaras det, innebär att en hon blir värnpliktig och ”befinner sig som reserv vid Försvarsmakten, Nationalgardet eller andra militära sammansättningar”.

Hryva betonar att registrering inte nödvändigtvis betyder omedelbar mobilisering men att värnpliktiga kvinnor i krigstid kan engageras i arbetet med att säkerställa statens försvar. Under efterkrigstidens (fredliga) period får kvinnor däremot antas till militärtjänst och tjänstgöring i militär reserv endast enligt avtal på frivillig basis.

Tillfrågad huruvida en kvinna med minderåriga barn kallas till militärtjänst svarar Hryva:

— Nej, kvinnor med minderåriga barn under 18 år är inte berättigade till militärtjänst på grund av mobilisering. Värnplikt i dessa fall är endast möjlig med kvinnors samtycke och endast på bostadsorten.

Förteckning över förpliktelser

Vidare presenteras på webbsidan en diger lista med värnpliktiga kvinnors åligganden.

Dessa måste ovillkorligen:

  • tillse att de finns med i militärregistret på bostadsorten. Vid tillfällig avresa utanför Ukraina, vara på platsen för konsulär registrering vid Ukrainas diplomatiska beskickningar;
  • inställa sig på jour till det territoriella centret för personal och socialt stöd inom den tid som anges i de handlingar som de mottagit;
  • undvika att byta bostadsort utan tillstånd av en militär kommissarie, chefer för SBU eller utrikes underrättelsetjänst efter meddelandet om mobilisering och i krigstid;
  • genomgå föreskriven medicinsk undersökning och behandling;
  • genomgå utbildning för militärtjänst, utföra militärtjänst och utföra militära uppgifter i reserv;
  • inställa sig territoriellt centrum för avregistrering sju dagar innan byte av bostadsort
  • inom sju dagar meddela de organ där de finns i militärregistret, angående ändring av civilstånd, hälsotillstånd, adress för bosättning (vistelse), utbildning, arbetsplats eller befattning;
  • omedelbart meddela de territoriella bemanningscentralerna om förlust av det militära registreringsdokumentet.