SVERIGE. Det planeras en lag om tvångskvotering för att öka andelen kvinnor med maktpositioner inom svenska bolagsstyrelser. Men nu går flera kvinnliga näringslivsprofiler ut och varnar för negativa aspekter av det hela.

I samband med regeringsförklaringen 2014 aviserade regeringen ett lagförslag om könskvotering av landets bolagsstyrelser. Detta skulle bli aktuellt om bolagen inte uppnått minst 40 procent kvinnlig representation i styrelserna vid bolagsstämmorna i år. Förra året meddelade justitieminister Morgan Johansson (S) att företag som inte uppnår 40 procent kvinnliga ledamöter enligt kvoteringskravet kan komma att drabbas av höga bötesbelopp eller till och med tvångslikvidation.

Enligt de tunga kvinnliga näringslivsprofilerna Antonia Ax:son Johnson, ägare och ordförande i Axel Johnson Gruppen, Viveca Ax:son Johnson, ordförande i Nordstjernan, Jenny Lindén Urnes, ägare och ordförande i Lindéngruppen, och Cristina Stenbeck, ägare i Kinnevik kan regeringen inom en snar framtid presentera ett lagförslag om tvångskvotering av landets bolagsstyrelser.

“Man kan tycka att det går för långsamt. Men det kan knappast anses vara proportionerligt att gå fram med en tvångslagstiftning för att direkt nå de sista procenten upp till 40 procent”, skriver toppcheferna och varnar för konsekvenserna:

“Vill vi verkligen ha ett samhälle där lagstiftningen föreskriver att vi ska sorteras utifrån kön och andra faktorer som vi själva inte kan påverka?”

De tre kvinnliga cheferna anger tre huvudskäl till varför de inte vill ha en tvingande könskvotering:

1. “Värna rätten till likabehandling”. Kvotering cementerar fast en indelning i ”män” respektive ”kvinnor” där är kvantitativa mål blir viktigare än kvalitativa. De varnar för också för att kvoteringen kan bli en kvinnofälla genom att bolag skulle kunna kompensera en manlig VD med att öka andelen kvinnor i styrelsen.

2. “Att utse styrelsen är en grundsten i äganderätten”. Enligt undertecknarna är ägarnas möjlighet att utse bolagsstyrelsen en central rättighet i äganderätten, den fria företagsamheten och svensk bolagsstyrning.

3. Kvoteringsivern kan sprida sig. Om Sverige skulle få en kvoteringslag för bolagsstyrelser på grund av kön kan det sprida sig till andra områden och gäller andra grunder.

Justitieminister Johansson har inte kommenterat kvinnornas kritik mot tvångskvotering.

Källa:
Näringslivsprofiler varnar för tvångskvotering


  • Publicerad:
    2016-06-30 15:40