KRÖNIKA. De fem uthängda nationella kvinnorna förtjänar vårt stöd, vår respekt och tacksamhet, skriver Martin Ekedahl i en kommentar till Expressens uthängning.

Foto: Skärmdump Expressen.se

Foto: Skärmdump Expressen.se

I går hängde tidningen Expressen ut fem unga svenska kvinnor under den braskande rubriken ”De är de svenska nazistkvinnorna”. I artikeln nämns kvinnorna vid namn och deras ålder, boenden och barn redovisas minutiöst tillsammans med högupplösta bilder. Ingen ska gå miste om vilka de är, var de bor, eller var någon kan komma åt dem.

Enligt Journalistförbundets pressetiska regler, som även används av Allmänhetens pressombudsman (PO), ska följande hänsyn tas inför varje publicering i nyhetsmedia:

Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

Vad har då de fem uthängda kvinnorna gjort för att Expressen ska anse det föreligga ett uppenbart allmänintresse att blotta dem så totalt i en artikel vars främsta syfte är att framställa dem i negativ dager? Kvinnorna är inga brottslingar. De har inga politiska förtroendeuppdrag. De är inga makthavare. De besitter däremot åsikter som Expressen ogillar, för att inte säga hatar.

De uthängda kvinnorna däremot har inte primärt uttryckt något hat mot någon, utan kärlek till sitt eget folk. De har indirekt uttryckt och levt ut önskan om att förhindra ett förestående folkmord. Gemensamt har de i olika mån uttryckt önskan om att svenskarna ska överleva genetiskt. Inte bara som någon abstrakt, metafysisk eller social konstruktion som aldrig har och aldrig kan existera, utan som ett svenskt folk med starka rötter i den europeiska historiska myllan.

Finns det ett allmänintresse att hänga ut kvinnor som önskar detta och berätta var deras barn bor?

Expressen anser uppenbarligen det, även om tidningen hittills varit ovillig att motivera eller elaborera resonemanget bakom den slutsatsen. Expressen var även en av fyra tidningar som 1999 godtyckligt och samvetslöst hängde ut 62 personer, främst nationalister, som ”Hotet mot demokratin”. En uppföljande artikel av tidningen Journalisten visade att flera av de uthängda inte var politiskt aktiva vid tillfället, att flera uppgifter om enskilda personer var felaktiga samt att de uthängda inte fått komma till tals innan de hängdes ut.

Artikeln visade även att flera av de som hängts ut förlorat sina arbeten, uteslutits ur facket, tvingats avbryta utbildningar, samt drabbats av social ostracism. Även släktingar till flera av de uthängda, som aldrig haft något med politisk aktivism att göra, hade drabbats. Värst av allt var kanske ändå att flera av de som hängts ut drabbats av hot om våld, något som understundom gått från ord till handling.

Nämnda konsekvenser är Expressen onekligen väl medvetna om när de väljer att hänga ut fem nationalistiska kvinnor, deras barn och deras hemvist. Återigen måste frågan ställas vari allmänintresset finns?

Svaret är att det inte finns något allmänintresse, däremot ett intresse hos Expressen att skada dessa kvinnor, och deras barn. Så väl kvinnorna som barnen är symboler för en vilja till liv, till fortlevnad och överlevnad. De är symboler för ett Sverige Expressen inte vill ska leva vidare.

De fem uthängda kvinnorna är således inte bara offer i dag, de är även förebilder inför morgondagen, ty utan sådana kvinnor finns ingen svensk framtid. Sådana kvinnor förtjänar vårt stöd, vår respekt och tacksamhet, i dag och framgent.

Expressen vilja att sälja lösnummer genom smutskastning av några av de modigaste kvinnorna i dagens modfällda Sverige och deras barn säger allt om dem. De uthängda kvinnornas engagemang trotsar det hat som Expressen, och andra entiteter från etablissemangets moraliska moras, försöker uppbåda mot dem och i förlängningen alla svenskar.

/Martin Ekedahl


  • Publicerad:
    2015-02-14 09:37