”TRANSSEXUALITET”. Redaktionsstyrelsen för Los Angeles Times försvarar i en ledare ”transsexuellas” rätt att uppvisa sina ”könsorgan som ser manliga ut” på kvinnoavdelningar vid span.

Los Angeles Times förtydligar de egna ståndpunkterna. Foto: Adrián Cerón, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Wi Spa är ett av flera koreanska span i Los Angeles koreanska kvarter. Traditionellt brukar hela familjer besöka dessa inrättningar tillsammans – med män och kvinnor på separata avdelningar, där det erbjuds heta bad och sauna.

Nu har det förekommit att män framträder nakna på dessa spans kvinnoavdelningar, något som ett flertal kvinnliga besökare protesterat mot, men som många andra, i medier inte minst, försvarat – med hänvisning till ”transsexuellas rättigheter”.

I juni konfronterade en kvinnlig besökare personal vid Wi Spa – efter att en ”transsexuell kvinna” hade givits tillträde till badinrättningens kvinnoavdelning:

Är det okej för en man att gå in på kvinnoavdelningen och visa sin penis bland kvinnor och minderåriga flickor?” frågade hon. Personalen hänvisade därvid till ”transsexuellas rättigheter”.

Förra veckan angrep svartklädda personer tillhörande Antifa demonstranter, som protesterade mot att så kallade transsexuella – alltså män – släpps in på spans kvinnoavdelningar.

Los Angeles Times tog i veckan i en ledare Antifa-huliganernas parti och skrev att medan man visserligen ”har empati för kvinnor som fallit offer för sexuella övergrepp, eller religiösa personer som själva kan uppleva sig marginaliserade”, måste människor ändå acceptera obehaget.

Ledaren fortsätter:

Det råder inget tvivel om att Wi Spa gjorde det rätta när man tog parti för den transsexuella kundens rätt att vara naken inom det kvinnliga området, även fast synen av könsorgan som ser manliga ut, fick en kvinnlig kund att att känna obehag och uttrycka klagomål i receptionen. I egenskap av inrättning som tjänar allmänheten, måste Wi Spa följa kalifornisk lag, som förbjuder diskriminering mot transsexuella.

Okej, kvinnor utsatta för övergrepp kanske har problem med det…
I artikeln betonas att ”inte alla som känner sig obekväma i sådana situationer är bigotta personer”. Man påminner härvid om förekomsten av ”kvinnor, som har personliga erfarenheter såsom sexuella övergrepp, och som kan finna en sådan situation besvärande”.

Även religiösa människors problem med nakenhet hos det motsatta könet beskrivs:

Den [nakenheten] kan motsäga övertygelserna och traditionerna för praktiserande muslimer och judar, vilka har en konservativ eller ortodox tolkning av genusnormer och kan känna sig marginaliserade för sina traditionella uppfattningar.

Man konstaterar emellertid att entreprenörer i dagens moderna samhälle inte kan ”skapa verksamheter enkom för dem som inte önskar bli exponerade för transsexualitet – utan även dessa företag måste följa anti-diskrimineringslagarna”.

I artikeln fastslås vidare att i dagens samhälle har alla rätt att utnyttja offentliga inrättningar:

Hur komplicerade de motsägande uppfattningarna än må vara, är det uppenbart var rättigheterna i den här frågan landar. Samtliga – transsexuella kunder, utövare av varje religion och kvinnor som är upprörda över synen av penisar – har rätten att nytta span och andra offentliga inrättningar.

Lösningen: ”Ni som har problem med det – Gå någon annanstans!
Nu råkar det bara falla sig just så i detta fall att det ”ingår nakenhet i den offentliga verksamheten”. Och därför, råder redaktionsstyrelsen, borde nog kvinnliga spa-besökare som inte vill vara med främmande nakna män – bara gå någon annanstans:

Ingen har en absolut rätt att känna sig bekväm i alla situationer. Människor har rätten att nyttja ett spa, men det garanterar inte att alla av dem alltid kommer känna sig bekväma med allting de ser. De kanske föredrar ett spa där man täcker kroppen till viss del.

Ledaren i The Los Angeles Times tar inte upp frågan om barns exponering för genitalier tillhörande vuxna personer av det motsatta könet.

Som bortblåst är även en diskussion om rätten – i det ”mångkulturella” USA – för minoriteten medlemmar av den koreanska gemenskapen att utöva sina seder som man gjort traditionellt.


  • Publicerad:
    2021-07-11 21:00