DEKADENS I ett ”läckt meddelande från ett träningspass” instrueras produktutvecklare av dataspel hur de i framtiden måste skala bort degenerering för att deras produkter ska kunna godkännas för saluföring.

Nordfront har tidigare skrivit om hur Kinas ledning betraktar landets unga manliga befolkning som till stor del ”förfjollad”.

Denna ledning tycks nu planera för att att förbjuda videospel som inte förespråkar ”korrekta värderingar” och ”rätt förståelse av landets historia och kultur”, visar ”ett läckt internt dokument”.

Förbudet ska inkludera varje skildrande av ”feminiserade män”, ”hyllande av homorelationer” och ”förevisande” av personer med ”oklart kön”.

Det läckta dokumentet uppges komma från ett ”träningspass” organiserat av Kinas statsstödda dataspelsförbund.

Dekadens upphör vara ett säljargument

Här lär man ut om Pekings nya planer på att reglera marknaden medan spelutvecklare samtidigt tipsas om hur de kan inrikta sig på framställning av produkter, som har en chans att bli godkända för saluföring i framtiden.

Dokumentet har granskats av South China Morning Post och dess autencitet uppges ha bekräftats av åtskilliga väl insatta i förbundets rutiner.

I texten uppmanas kreatörerna att behandla videospelande som en ny konstform, en som inte längre är ”apolitisk ren underhållning”.

Om granskare inte direkt kan avgöra en karaktärs kön, kan personuppsättningen bedömas vara problematisk och röd flagga framträda”, förklaras i meddelandet.

På samma sätt kan manliga karaktärer i kvinnliga kläder utlösa en reaktion hos granskare.

Tillslaget mot videospelsindustrin ”går” enligt meddelandet emellertid ”bortom endast könsidentitet eller sexuell orientering”.

Ni borde aldrig ha överskridit dessa moraliska gränser

Peking förklarar i meddelandet att videospelsscenarion ”inte borde ha överskridit moraliska gränser” och spelare ”borde inte ha ställts inför valet att vara goda eller onda”.

Slutligen klargörs att spel som ”förvränger fakta eller avsiktligt provocerar fram kontrovers” kommer att utsättas för granskning.