MASSINVANDRING. Migrationsverket hävdar att det behövs en lagändring för att kunna förhindra att vuxna personer och barn inte ska placeras ut på samma asylboenden under asylprocessen.

Uppdrag Granskning kom tidigare i veckan med ett avsnitt som handlade om Migrationsverkets omstridda åldersbedömningar av så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”. I programmet framkom det att Migrationsverket bara i ett fåtal fall kunnat skriva in vuxna personer som just vuxna, när personen egentligen påstår sig vara ett barn. Vilket sedan lett fram till ett stort antal sexuella övergrepp och våldtäkter på svenska flickor och kvinnor samt även bland de asylsökande själva.

Justitie- och migrationsministern Morgan Johansson medverkade i Uppdrag Granskning där han fick frågan om man ska gå över till att tvinga asylsökande att genomgå ålderstester.

— Ja, i sak är det faktiskt så att det är den som söker asyl som ska göra sin sak trolig. Det är där bevisbördan ligger. Då är det här ett sätt att kunna göra sin ålder trolig, sa Johansson då.

Nu backar Johansson från sitt tidigare uttalande och säger att han vill se fler medicinska åldersbedömningar men att dessa även fortsättningsvis ska vara frivilliga.

Migrationsverket är sedan tidigare skyldiga att informera den asylsökande om att möjlighet till åldersbedömningar finns men dessa kan endast genomföras ifall den asylsökande själv väljer att gå igenom ett sådant test.

— De som bedömts som över 18 år och som är säkra på att de är yngre än så kommer säkert att vilja göra medicinsk bedömning för att bevisa det, men i övrigt vågar jag inte gissa, säger Magnus Bengtsson processägare på Migrationsverket.

Förutsättningarna att bedöma ålder på den asylsökande vid ett snabbare skede under asylprocessen håller just nu på att utredas av regeringskansliet.

Källor:
Migrationsverket: Lagändring krävs för att skilja på barn och vuxna
Fortfarande frivilligt för asylsökande att genomgå undersökning


  • Publicerad:
    2016-09-03 15:35