SCHWEIZ. Åter igen får folket i Schweiz vara med och bestämma i viktiga frågor som rör landet. Den 9 juni kommer schweizarna gå till valurnorna och rösta om ett lagförslag som innebär en skärpning av regelverket för asylinvandring till landet.

SVP
Poster från det schweiziska folkpartiet (SVP)

Hela 121 ledamöter röstade ja till förslaget om skärpta krav på asyl i det schweiziska parlamentet. Oppositionen krävde då att folket skall få säga sitt i frågan. Därför kommer schweizarna i början av sommaren få rösta om det nya lagförslaget.

Enligt förslaget skall federala asylanläggningar upprättas, som kommer ge landet möjligheten att hålla problematiska asylanter inlåsta under den tid deras ansökan prövas. På så vis kommer man undan problemet med illegala invandrare som gömmer sig i landet efter att deras ansökan fått avslag.

Den som söker asyl kommer även behöva ansöka om ett temporärt visum, giltigt i tre månader, innan asylfallet kan prövas. Den som inte gjort detta kommer nekas asyl, oavsätt skäl. Även möjligheten att söka asyl på schweiziska ambassader och konsulat utomlands kommer försvinna.

Med det nya förslaget hoppas man kunna hejda den ökande strömmen av asylsökande till landet, samt påskynda handläggningstiden. Ja-sidan förväntas vinna valet och har i opinionsundersökningar legat strax över tio procent före oppositionen.

Schweizarna har tidigare röstat om invandringsfrågor, bland annat om att förbjuda byggandet av minareter i landet samt utvisning av kriminella invandrare. I båda fallen röstades lagförslagen igenom.

”Direktdemokratin” i Schweiz är dock inte alltid uppskattad av den Europeiska unionen. När opinionen var starkt emot att EU:s nya medlemsländer Rumänien och Bulgarien skulle få fri rörlighet till Schweiz, hotade EU med att bryta upp flera avtal unionen har med landet. Detta fick som effekt att näringslivet i landet vädjade till befolkningen att rösta för förslaget, något som senare också skedde.

Källa:
Dringliche Änderungen des Asylgesetzes


  • Publicerad:
    2013-05-06 17:40