ISRAEL. Knesset har röstat igenom ett lagförslag om att enbart tillåta judiska föreningar i Israel. Nu varnar presidenten för hur rasdiskrimineringen i Israel kan komma att användas som ett vapen mot judarna, som i västvärlden driver länderna mot en mångkulturell riktning.

Israels president Reuven Rivlin

Judisk makt-rörelsen är ökänd för att driva på den mångkulturella utveklingen i västvärlden. I Sverige var det den judiske debattören David Schwartz och de judiska tidningarna Dagens Nyheter och Expressen som låg bakom den mångåriga debatt som ledde till att Sverige blev en mångkultur.

I Israel ser det dock helt annorlunda ut. Det är viktigt för judarna, både i Israel och i länder som Sverige, att Israel är en judisk stat. Den arabiska minoriteten med mer än 20 procent av befolkningen utsätts för diskrminering på olika sätt och nyligen stoppades även en motion om att Israel skulle bli en multikulturell stat.

Nu har ett nytt lagförslag gått igenom i Knesset om att staten har rätt att exkludera och diskriminera organisatationer som inte är judiska. Den första versionen av lagförslaget röstades igenom i april och stödjs av premiärministern Benjamin Netanyahu.

En som dock vänder sig emot lagen är landets president Reuven Rivlin. Han menar att den öppna rasdiskriminering som lagförslaget utgör kommer att kunna användas som ett argument mot judarna när de driver den mångkulturella utvecklingen ute i världen.

I ett uttalande skriver Rivlin att han är ”bekymrad över att förslagets natur, som saknar balans, kommer skada det judiska folket och judar världen äver och i Israel, och till och med kunna användas som ett vapen av våra fiender”.

Rivlin påpekar även att lagförslaget, om den slutligen går igenom, kan komma att exkludera homolobbyn i Israel.

Källa:
’Could Harm Jews’ Israeli President Warns Jewish-only Communities Undermine Zionist Vision


  • Publicerad:
    2018-07-11 13:30