MASSMEDIA. Här följer en genomgång kring hur radio-reportaget blev samt en intervju med organisationens bägge representanter som ställde upp i Radio24syv. UPPDATERAD MED LÄNK TILL LJUDKLIPP.

I morse direktsändes ett inslag om Nordiska motståndsrörelsen i den rikstäckande danska radiokanalen Radio24syv. Pär Öberg deltog genom en så kallad bandad live-intervju (en förinspelad intervju där de lovat att inte klippa något) och Jacob Andersen, nästeschef i Danmark intervjuades i direktsändningen.

Media i Danmark är överlag kända för att vara betydligt mer professionella än exempelvis svensk media och detta i kombination med att det var en direktsändning, samt att producenten under det förberedande arbetet gav ett genuint och trevligt intryck, gjorde att man tackade ja till medverkan med en förväntan av att få ett åtminstone någorlunda objektivt och bra reportage. Detta skulle dock visa sig vara en felaktig förväntan.

Radio24syv ägs av Berlingske media som i sin tur ägs av den enorma belgiska mediakoncernen De Persgroep. Berlingske medias huvudägare var tidigare globalistföretaget Orkla. Trots det privata ägarskapet räknas Radio24syv som Public service, något som enligt dansk lag innebär att innehållet ska vara kvalitativt och allsidigt och lägga avgörande vikt vid informations- och yttrandefrihet. Vidare ska innehållet vara sakligt och opartiskt och säkra att folket får tillgång till väsentlig samhällsinformation och debatt.

På flera punkter torde reportaget bryta mot denna lag och i vart fall helt klart mot god journalistisk sed. Journalisterna använde uppenbar härskarteknik när de exempelvis återkommande refererade till Nordiska motståndsrörelsen som nazister och nynazister och detta på ett tydligt hånfullt sätt, trots tydliga klargörande från de bägge intervjuade att vi inte vill kallas något annat än nationalsocialister. Vidare accepterade de inte de svar de fick, var allmänt arroganta och valde i stort sett uteslutande att fokusera på frågor som försökte få organisationen att framstå som våldsam och kriminell. De angav även falskt att Pär Öberg är dömd för flera brott trots att han är ostraffad.

Minst två av journalisterna kan, utöver att blidka ägarintressena, ha haft personliga skäl till den undermåliga behandlingen av Motståndsrörelsen. Detta då den ena, Nima Zamani, är rasfrämling och den andra Anna Ingrisch, är gift med den nästan 20 år äldre juden Martin Krasnik.

Nordfront har kontaktat Jacob Andersen och Pär Öberg för att ställa några frågor om reportaget. Först ut intervjun med Andersen.

Jacob Andersen under 1 maj-demonstrationen i Ludvika tidigare i år.

Hej Jacob. Kan du börja med att berätta lite kort för Nordfronts läsare vem du är?
Jag är aktivist i Nordiska motståndsrörelsen och nästeschef för Näste 1 i Danmark. Jag är 37 år gammal och har varit medlem i organisationen sedan grundandet här i Danmark.

Tyckte du att ”journalisten” som intervjuade dig skötte det professionellt. Var intervjun saklig och opartisk som den ska vara i ett public service-företag?
Jag tycker att journalisten var mycket oprofessionell och klart negativt partisk gällande Motståndsrörelsen och nationalsocialismen. Jag blev gång på gång avbruten av journalisten, något som för övrigt verkar vara kutym i detta program när svaren inte passar in på det journalisten vill höra. Det var vidare oprofessionellt av dem att klippa Pär Öbergs intervju, för att komma med kommentarer mellan frågorna, när de lovat att inte göra detta, även om de senare ”höll sitt löfte” genom att härfter spela upp intervjun oklippt. Journalisterna var tydligt mer intresserade av den svenska säkerhetspolisens åsikter om Motståndsrörelsen, att vi är en terrororganisation, än mina och Öbergs.

Jag är övertygad om att denna vinkling är en del av en skrämselkampanj i Danmark. Redan imorgon ska de i samma program intervjua danska politiker om deras tankar kring att förbjuda organisationen även i Danmark. Det är uppenbart att det deras plan med dagens intervjuer var att ge ett dåligt och skrämmande intryck av Motståndsrörelsen i ett första steg att legitimera ett förbud.

Hur la journalisterna fram förslaget om intervju när de kontakade dig och Öberg?
De sa att inslaget skulle handla om den svenska regeringens önskan om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen i Sverige. De verkade på förhand genuint intresserade av organisationen samt uttryckte att det var oförståeligt att man villa förbjuda en politisk organisation i Sverige.

Tycker du att de höll de fast vid denna inställning när intervjun genomfördes?
Nej. Inte vid ett enda tillfälle visades något egentligt intresse för vilka Motståndsrörelsen är eller vad vi står för. Det gavs inte heller någon sympati inför ett kommande förbud. I stort varenda fråga under intervjun var formad av journalisterna utifrån lögner om våldsbrott och terrorverksamhet.

Vad jag förstått blev du även förberedd med frågor innan intervjun, ställdes dessa frågor i sändningen?
Det stämmer. Jag hade flera mycket långa inledande telefonsamtal med producenten. Hon hade otroligt många frågor om både organisationen och mig privat. Jag besvarade de flesta av frågorna utan att då förstå att intervjun bara skulle komma att vara i några få minuter. Ingen av de förberedande frågorna ställdes under intervjun.

Dansk media är överlag kända för att agera mer professionellt än exempelvis svensk media, men detta tycks ändå ha varit ett riktigt lågvattenmärke. Håller du med?
Jag ser egentligen inte ens dessa intervjuer som riktig journalistik. Snarare kan de betecknas som ondskefull skrämseltaktik och propaganda, för att aktivt bearbeta det danska folket till att bli mindre sympatiska till Motståndsrörelsen.

>Tror du att Nordiska motståndsrörelsens framgångar i allmänhet kommer att påverka det danska medieklimatet, åtminstone när det kommer till att skriva om oss?
Det är tydligt att Motståndsrörelsens fantastiska framgångar i Sverige redan påverkar de danska medierna och deras globalistiska ägare. I takt med att vi växer och når större framgång här i Danmark kommer säkert dansk media att gå helt i de svensk mediernas fotspår och aktivt börja att sprida fler lögner om oss varvat med skräckhistorier som inte överensstämmer med verkligheten.

Med facit i hand, var det dumt att ställa upp på intervjun?
Självklart hade det varit bättre med en opartisk intervju, men jag tycker ändå inte det var dumt att ställa upp. Medievärlden visar sitt rätta ansikte för folket som ett propagandaorgan till för åsikts- och attitydpåverkan, inte för att täcka nyheter och utföra saklig journalistik.

Tack för intervjun. Har du några avslutande ord till våra läsare?
Tack själv. Jag vill avslutningsvis säga till alla som läser detta att de måste förstå att det inte bara är Nordiska motståndsrörelsen som behandlas felaktigt när dessa gödselspridare till media sprider sin propaganda. Deras intressen och lojalitet ligger inte hos det danska folket utan hos den globalistiska eliten som är de som drar i trådarna bakom kulisserna. Jag vill därför uppmuntrar alla till att kritiskt granska media, samhället och världen vi lever i för att själva se detta med era egna ögon. Förhoppningsvis kan också du komma till insikten att det media täcker sämst är det som faktiskt är viktigt för dig och ditt liv och att det de istället lägger sitt största fokus på är opinionsbildning avsedd att gynna globalisterna.

Tag sen del i kampen för ett fritt och enat Norden, där nordiska medier ägs av nordiska medborgare som värdesätter nordiska intressen och folkets väl.

Pär Öberg intervjuas i kommunfullmäktige.

Hej Pär. I Sverige är du ett mycket välkänt namn, och antagligen är du inte heller helt okänd i Danmark, men kan du ändå börja med att berätta lite kort för Nordfronts danska läsare vem du är?
Jag är med i Nordiska motståndsrörelsens riksråd i Sverige. Förutom det är jag presstalesman och chef för den parlamentariska grenen. Jag bor och verkar i Ludvika kommun som ligger i södra Dalarna. Jag sitter även med i kommunfullmäktige i Ludvika. Då detta delvis vänder sig till danskar kan jag även avslöja en hemlighet om mig själv som inte många känner till. Jag är faktiskt född i Danmark.

Idag sände alltså Radio24syv en bandad ”live-intervju” med dig och Jacob Andersen var med i direktsändning. Varför var inte du med i riktigt direktsändning?
Jag vet egentligen inte, jag ville vara med live, men de sa att de skulle behöva översätta vad jag sa till de danska lyssnarna. Därför erbjöd de mig en bandad intervju där de lovade att inte klippa eller redigera materialet. Då jag fick detta skriftligt accepterade vi villkoren. Då de ändå översatte för varje svar jag gav så tyckte jag att hela förfarandet var lite konstigt.

Radio24syv är så kallad public service, vilket enligt dansk lag innebär att ”Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.”. Var reportaget sakligt och opartiskt?
Nej jag hörde direkt att reportern var fientligt inställd. Frågorna var också fientliga då man bara ville fråga kring olika eventuella skandaler. Även sådana som inte på något vis är kopplade till organisationen. Man märkte direkt på tonläget att intervjuaren var fientlig. I ett sådant läge kan man såklart avbryta men jag såg ändå möjligheten att få fram till exempel hur man finner vårt partiprogram på den danska hemsidan.

Dansk media är överlag kända för att agera mer professionellt än exempelvis svensk media, men detta tycks ändå ha varit ett riktigt lågvattenmärke. Håller du med?
Absolut! Man kan väl säga att detta program bevisar att dansk media också är kontrollerade av samma elit som förtrycker hela västvärlden. Däremot kan man påpeka att Sveriges radio inte ens hade kunnat sända denna intervju, så det är nog trots allt lite värre censur här.

Tror du att Nordiska motståndsrörelsens framgångar i allmänhet kommer att påverka det danska medieklimatet, åtminstone när det kommer till att skriva om oss?
Javisst, det är mäktiga globala krafter som försöker stoppa oss med alla möjliga medel. Danmark har haft många aktiviteter på sistone och växer hela tiden, det gör våra fiender oroliga. Det är en hedersbetygelse till våra danska kamrater.

Med facit i hand, var det dumt att ställa upp på intervjun?
Nej, min erfarenhet säger att många lyssnare kan ”läsa mellan raderna”. De vet vilken censur som råder. Jag hoppas att detta får fler att hittar till vår danska sida. Hade jag förstått hur upplägget skulle vara hade jag däremot kanske varit lite otrevligare mot reportern.

Tack för intervjun. Har du några avslutande ord till våra läsare?
Kampen går vidare trots allt förtryck. Vi kommer aldrig ge upp kampen för vårt folk. Jag vill även passa på att hälsa till våra danska kamrater att ni gör ett bra jobb. Jag hoppas också att vi träffas snart, efter valet har jag tänkt att hälsa på er vid tillfälle!

UPPDATERING. En sympatisör har klippt ut intervjuerna och de olika delarna som berör Motståndsrörelsen i programmet och laddat upp på Youtube. Det kan höras här.


  • Publicerad:
    2018-07-25 15:00