SJUKVÅRDEN. I en insändare på DN Åsikt beskriver Maja Lövstrand, specialistläkare i allmänmedicin i Örebro, hur sjukvården måste prioritera bort patienter då resurserna inte längre räcker till.

Sjukvården tvingas nu prioritera bort sjuka i behov av vård. Foto: (CC0 Public Domain)

Det är dags att sluta låtsas att alla patienter kan få den hjälp de vill ha, skriver läkaren Maja Lövstrand i en insändare på DN Åsikt.

Lövstrand uttrycker att det är omöjligt att tillhandahålla en god primärvård med de resurser som finns. Hon menar att det inte bara är omöjligt att tillhandahålla den goda vård politiker utlovar, utan även att tillhandahålla den basala nivå av vård som patienterna har behov av.

Enligt Lövstrand finns utredningar som visar att en förstärkt primärvård är lösningen för att tillgodose en åldrande befolknings behov och att det krävs resursöverföringar från övrig sjukvård för att nå dit.

Istället bygger hennes region stora, dyra sjukhusbyggnader och tar beslut som leder till att vård till den som ropar högst och till unga vuxna prioriteras.

Lövstrand skriver att problematiken ser likadan ut i övriga regioner och landsting och att primärvården i vårt land är trasig. Hon anser att det är omöjligt att leva upp till förväntningarna och att det är dags att sluta låtsas att det är möjligt.

Enligt läkaren väljs inom sjukvården varje dag bort att ta hand om behövande patienter. Hon menar att det är dags att öppet börja diskutera de prioriteringar som görs och att sluta låtsas som att man inom vården inte måste göra val där gamla och sjuka nekas den vård de har rätt till och behöver.

”Jag sviker dig som är gammal och sjukast och som inte kan driva din sak. Jag sviker dig som behöver oss mest. Det är det värsta sveket”, skriver Lövstrand om situationen i sjukvården.

Källa:
Sjukvården måste prioritera bort patienter


  • Publicerad:
    2019-07-10 13:30