INRIKES. I slutet av sommaren upptäcktes två vargvalpar norr om Katrineholm. Dessa hade ovanligt mörk päls och anledningen är att de är hybrider av varg och hund, varför de nu ska avlivas.

I slutet av sommaren fångades två vargvalpar med mörk päls på bild av länsstyrelsens viltkamera norr om Katrineholm. På grund av den mörka pälsen beslutade man att valparna skulle spåras upp så att deras släktskap skulle kunna utredas.

Efter att man kunnat utföra en DNA-analys står det klart att valparna är hybrider som uppstått då hund och varg parat sig. Länsstyrelsen i Sörmland kommer nu att se över vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att vargstammen hålls ren från blandning:

— Det är angeläget att ta bort dessa individer så att den svenska vargstammen inte får inblandning av hund, säger funktionschef Johan Varenius till SVT.

Beslut om eventuell skyddsjakt kommer fattas under nästa vecka.

Källa:
Vargvalpar är hybrider


  • Publicerad:
    2017-10-15 14:40