Lärarna vid en skola i Berlin uppmanar myndigheterna att stänga ned skolan för gott. I den mångkulturella skolan där 80 procent av eleverna har invandrarbakgrund har ökat våld och förstörelse lett till att lärarna upplever situationen som ohållbar. Nödropet har lett till att integrationsdebatten återigen tagit fart i Tyskland och att sex poliser nu posterar skolan.

Vill stänga ned skolan
– Dörrar sparkas sönder, raketer avfyras i klassrummen och tavlor rivs ner. Undervisningen stöter på kompakt motstånd och i flera klasser är elevernas uppträdande människoföraktande, framgår av det brev som nyligen sändes till myndigheterna.
Genom den till synes hopplösa undervisningssituationen, det eskalerade våldet och förstörelsen i skolan hoppas trettioen lärare på Rütli-skolan i Berlin att myndigheterna ska förmå Skolverket att stänga ned skolan.
– Vi är rådlösa, skriver lärarna.

Lärare får polisbeskydd
Lärarnas önskan att stänga ned skolan har inte beviljats. Istället patrullerar sex stycken poliser på skolan som ska skydda de utsatta lärarna. Deras uppgift är att rycka in vid konflikter. De ska dock inte leta efter vapen eller visitera elever, uppger en talesman för polisen.
Poliserna bemöttes inte med välvilja när de anlände under fredagen tillsammans med otaliga pressfolk. Flera av eleverna besvarade gästernas besök med att kasta sten mot dem. Myndigheternas förhoppning är dock att denna kortsiktiga lösning ska ge tidsfrist att lösa integrationsproblematiken i de tyska skolorna.

Ny integrationsdebatt i Tyskland
Myndigheterna i Tyskland tycks nämligen vara ense om att grundproblemet för Rütli-skolan ligger i det stora antalet av elever med invandrarbakgrund. Uppenbarligen har det numerära övertaget för främlingar, vilka utgör 80 procent av skolans elever, resulterat i riktade trakasserier gentemot tyska lärare. Samtidigt vet man att oroligheterna på Rütli-skolan inte är något isolerat problem i Tyskland utan något som utvecklats runt om hela landet. Enligt forskare har brottsligheten inte ökat på tyska skolor, men den har blivit desto mer brutal. Situationen är på många tyska skolor, liksom svenska, ohållbar och det senaste exemplet vid Rütli-skolan har lett till omfattande diskussioner om integrationen i skolorna.
– Situationen vid Rütli-skolan är ett alarmerande tecken på att det i Tyskland finns parallellsamhällen där våra värderingar och våra regler inte fungerar och missaktas, menar den tyska regeringens statssekreterare för integration och migration, Maria Böhme, som i fredags besökte Rütli-skolan.
De tyska politiker som deltagit i ”debatten” är överens om att integrationen måste fortgå, men ”förbättras”.

Integration inte genomförbar
De styrande politikerna vägrar erkänna inför det tyska folket att det inte finns någon bra eller dålig integration och man försvarar konsekvent sitt förstörelseverk. Mångkulturen tillsammans med tvångsintegrationen är destruktiv i sig eftersom det inte är naturligt för olika folkslag – med olika intressen och olika sätta att leva på – att leva tillsammans på ett och samma territorium. Motsättningarna på Rütli-skolan i Berlin är långt ifrån det första vi sett och det kommer definitivt inte vara det sista vi ser innan ”mångkulturen” så slutligen brakar ihop.


  • Publicerad:
    2006-04-02 00:00