KULTURMARXISM. Månteatern i Lund håller tillsammans med högstadielever i kommunen på att utforma en kvasirealistisk teaterpjäs för sin skolpublik. Syftet med pjäsen är att skrämma ungdomar att hålla sig borta från Nordiska motståndsrörelsen.

Grundskolelärarinnan Ulrika Hugoson, yrkesverksam i Skåne, utsattes under förra året för hot, vandalism och trakasserier. För att bilda sig en egen uppfattning om Nordiska motståndsrörelsen och dess politiska program deltog den samhällsengagerade Hugoson i några gruppsamtal om Motståndsrörelsens verksamhet med flera organisationsmedlemmar, istället för att bara lita till vad massmedia skrev. Detta ”avslöjades” av Malmösektionen för våldsvänstergruppen AFA som omedelbart pekade ut henne som ”nazist” och på många sätt med vandalism och hotfulla trakasserier visade att de ”visste var hon bodde”. Man publicerade även personlig information om henne med bilder på internet.

Nu skriver den kulturmarxistiska Månteatern i Lund en pjäs om Ulrika Hugoson och vad det för skolelever innebär att ha en ”nazist” till lärarinna. Det tycks vara Månteaterns syfte att göra teater kulturrelevant för ungdomar genom att behandla ämnen som vuxna har beslutat är angelägna för unga att fundera över och ta personlig ställning i. Tidigare skolverksamhetspjäser har bland annat handlat om det personliga pris man kan få betala för att sälja sig till popularitet, pjäser om maktfrågor och — naturligtvis — om könsroller och om rätten att ”definiera” sig själv och sin kropp som vad som helst.

Den onda ”nazismen”
Den nya skolpjäsen går tills vidare under namnet ”Vi vet var du bor!” och till viss, begränsad del, har pjäsen högstadieelever som medskapare. Syftet med pjäsen är att utmåla Nordiska motståndsrörelsen som en ”ond” organisation, och alla ”nazister”, nationalsocialister och andra nationella, som onda. Pjäsen går nämligen mycket längre än verklighetens händelser. Hugoson, som vi förmodar kommer att få ett annat namn på scen, nöjer sig inte med att ta del av studiematerial och samtal med Nordiska motståndsrörelsen. Det kommer att få allvarliga konsekvenser både för henne själv och de elever hon undervisar i grundskolan.

Enligt uppgifter från elever som Nordfront har talat med är inte pjäsens syfte att utmåla lärarinnan som ”lockas in” i den ”nazistiska” organisationen som ond. Tvärtom väcker pjäsen sympatier för henne när hon utsätts för hot och trakasserier och de inre kval som hon drabbas av när hon ”går vilse” i sitt politiska liv. Men när den sympatiska ”nazistlärarinnan” i pjäsen på grund av sin höga kompetens att leda barn avancerar till att bli rektor för skolan, börjar hon genom sina formella möjligheter att styra skolans verksamhet sprida ”nazistisk ondska” genom att fatta beslut som är till skada för de stackars oskyldiga eleverna.

”Lita aldrig på en nazist!”
Enligt samma högstadieelever i Lund verkar pjäsen nu utformas för att visa att man inte kan lita på ”nazister”, hur trevliga de än verkar, och hur mycket sympati man än kan känna för deras situation. Förr eller senare leder en ”nazist” sina medmänniskor i fördärvet. Det gäller ju att inte glömma (de fiktiva) sex miljonerna!

­Nordfront hoppas om möjligt komma med en recension av pjäsen när vi faktiskt har sett den, men varnar redan nu för den starkt politiserade skolan som enligt läroplanen har som mål att kultivera våra barn till ”fritt och kritiskt tänkande”. ”Kritiskt tänkande” innebär för det mesta i skolans värld detsamma som att använda den judiska kritisk teorin i sitt tänkande.


  • Publicerad:
    2018-04-21 22:35