COCA-COLA Den globalistiska läsktillverkaren vill inte sticka ut och synas bryta sitt sanktionslöfte, men inte heller förlora marknadsandelar – byter namn och återetablerar sig på den ryska marknaden.

Det amerikanska företaget Coca-Cola meddelade i mars sina planer på att delta i sanktionerna mot Ryssland och likt globala kollegor såsom McDonalds avsluta sina affärer där. I juni hade dock den senare skräpmatskedjan kommit på andra tankar och öppnade åter upp i Ryssland – med nytt namn och ny logga.

Globalistiska Coca-Cola följer än en gång sin skräpmatskollegas exempel. Man gör nu en nystart i Ryssland under ett antaget namn, som kan översättas till ”(den) god(a) cola(n)”. På fredagen tillkännagav snabbmatskedjan Teremoks grundare Mikhail Goncharov enligt Interfax:

Vi har fått besked från Coca-Cola att drycken nu kommer att heta Dobry Cola, den som tidigare var Coca-Cola. Vi kommer att försöka sälja den.

Han tillade:

Den nya läsken kommer att behöva konkurrera med ryska företag som har lanserat sina egna colas.