En av Storbritanniens ledande militära strateger gick i förra veckan ut med en varning om vad han anser vara det största hotet mot Storbritannien och Europa, nämligen massinvandring och globalisering. Han påpekar allvaret i situationen och menar att hotet inom en överskådlig framtid kan bli verklighet och jämförbart med romarrikets fall då det invaderades samtidigt som det genomgick ett inre kulturellt och biologiskt förfall.

Det var den väl ansedda brittiske konteramiralen Chris Parry som på en konferens i förra veckan lade fram sina varningar inför högre officerare och experter inom näringsindustrin. Parry varnade där för att massinvandring kommer att underminera Europa genom vad han beskrev som en ”bakvänd kolonisation” på grund av den stora invandrarmängden och invandrarnas bristande lojalitet till värdländerna.
Han påpekade att massinvandringen till Europa på intet sätt gör världen säkrare, snarare tvärtom eftersom vi genom invandring från tredje världen för deras problem till våra egna dörrar, detta eftersom det varken finns eller kan finnas någon integration, något som enligt Parry bland annat beror på globalisering och världsmedborgarmentalitet. Detta gör att oroligheter och instabilitet i utomeuropeiska länder kommer att drabba oss i en allt högre utsträckning ju längre globaliseringen och massinvandringen får gå.

Enligt Parry är de största hoten som kan komma att utlösa än mer invandring och oroligheter i europeiska länder bland annat explosionsartade befolkningsökningar, översvämningar och svält. Några av de främsta riskzonerna ligger i norra Afrika, farligt nära våra europeiska länder.
-”Någon gång inom de närmsta tio åren kan det komma att bli osäkert att segla mellan Gibraltar och Malta”, menar Parry, övertygad om att afrikanska pirater snart kommer att dominera Medelhavet.

Med i Parrys beräkningar finns även att jordens befolkning år 2035 kommer att ha ökat till runt 8.4 miljarder, jämfört med dagens 6.4 miljarder. Han förutsäger att nästan 70% av jordens befolkning då kommer vara urbaniserad, något som kommer att sänka mindre utvecklade länders storstäder till ett skick av anarki. Bland annat Mexico City förutspås en sådan framtid.
Vidare varnar Parry för de stora kulturella skillnaderna som massinvandringen skapat i europeiska länder där det finns oroliga regioner med åsikter och värderingar som skiljer sig markant från värdlandets och värdfolkets varigenom konflikter mellan främlingar och ursprungsbefolkning uppstår, något som förstärks av den ständiga kontakten mellan invandrare och deras hemländer genom modern teknik såsom Internet.


  • Publicerad:
    2006-06-15 00:00