ABSURDISTAN. Metro har hittat ett nytt samhällsproblem: Lesbiska par som inseminerat sig utomlands har inte rättvisa vårdnadstvister eftersom ena parten inte räknas som förälder från barnets födsel.

Metro skriver idag en artikel som påtalar en juridisk skillnad mellan heterosexuella och homosexuella par som genomför en insemination. Om inseminationen sker utomlands räknas även mannen i ett heterosexuellt par som förälder till barnet trots att han inte är det i biologisk mening. När det gäller homosexuella kvinnor räknas däremot endast den kvinna som har fött barnet och är biologiskt kopplad till barnet som förälder i juridisk mening, varför kvinnans partner måste ansöka om att få adoptera barnet för att uppnå samma lagliga föräldrastatus.

Problemet kan framstå som väldigt begränsat och rent byråkratiskt, men läser man mellan raderna samt det som uttryckligen skrivs i Metro framgår det att detta byråkratiska problem i kombination med lesbianers problem att hålla ihop monogama familjebildningar skapar en situation med många vårdnadstvister där den ena parten har ett kraftigt juridiskt underläge. Metro skriver bland annat:

Men det kan uppstå problem när den ena personen måste adoptera först när barnet fötts. I vissa fall har kvinnan som ska föda barnet ångrat sig och velat utesluta den andra kvinnan. I andra fall är det kvinnan som inte ska föda barnet som har ångrat sig och inte längre vill bli förälder.

En av dem som inte blivit klassad som juridisk förälder till sin lille pojke är Camilla Ellencrona som Metro berättat om. När hon och hennes fru separerade tog exfrun sonen med sig och Camilla Ellencrona räknades inte som förälder i lagens ögon.

De lesbiska ”familjerna” splittras alltså ofta redan innan barnet fötts och många av dessa barn får endast en juridisk förälder till följd av detta. Istället för att konstatera att okonventionella relationer mellan två kvinnor inte bör räknas som riktiga familjer och ha rätt att skaffa barn genom insemination, vänder sig Metro till RFSL som menar att lösningen är att lagen ändras så att båda kvinnorna räknas som föräldrar från början och kan ha normala vårdnadstvister om barnen när deras relation havererar.

— Det är så trögt allt det här. Det känns som att det bara är utredning på utredning. Samtidigt är hela familjelagstiftningen ett lapptäcke som inte är anpassat för hur familjer ser ut i dag, säger Anna Galin på RFSL.

Källa:
Juridiska skillnader mellan homo- och heteropar vid inseminering utomlands


  • Publicerad:
    2017-07-19 12:15