HOMOLOBBYN. Tre företrädare för Liberalerna kräver att det ska bli kriminellt att försöka bota hbtq-personer med så kallad omvandlingsterapi i Sverige.

Homolobbyn. Foto: Sarah Stierch (CC BY)

I en debattartikel i Aftonbladet kräver de tre liberala företrädarna Robert HannahArmin Teimouri och Christoffer Heimbrand att riksdagen ska lagstifta mot behandlingar som syftar till att hjälpa könsförvirrade hbtq-personer att hitta tillbaka till sin biologiska identitet.

Debattörerna hävdar att det innebär ett ”hedersrelaterat förtryck” att genom terapi och samtalsgrupper försöka behandla eller bota personer som har en helt annan könsidentitet än den kropp de har fötts i.

De liberala företrädarna skriver i artikeln:

Hbtq-personer tillhör en grupp som är särskilt utsatta och ett av hedersförtryckets många vidriga ansikten är omvandlingsterapi. Många unga hbtq-personer från religiösa eller konservativa hem behöver ett samhälle som står på deras sida. Sverige måste få en skarpare lagstiftning på plats för att komma till bukt med det växande problemet.

Därför föreslår debattörerna att omvandlingsterapi ska kriminaliseras och att stödet till organisationer som sysslar med denna typ av påverkan måste strypas.

De liberala HBTQ-förespråkarna påstår i artikeln att 700 000 amerikaner har suttit i ”conversion camps” eller omvandlingsläger, och att tiotusentals personer lider under liknande förtryck i Sverige idag.

Något förbud mot organisationer som riktar genuspropaganda mot barn och medvetet skapar könsdysfori hos unga människor föreslår däremot inte debattörerna.

Källa:
Gör det straffbart att ”bota” hbtq-personer


  • Publicerad:
    2019-03-04 11:25