SIGTUNA. Läkaren hyllades för sin mångkulturella vårdcentral, men bakom lykta dörrar utnyttjade han sina patienter till bland annat inspelning av barnpornografiskt material.

Sammer Hemdan.

Sammer Hemdan.

Läkaren hyllades av lokala medier när han startade upp en mångkulturell vårdcentral. Till denna skulle alla vara välkomna, oavsett etnicitet. Läkaren utmålades som ett föredöme för invandrare och som en man som hjälpte diskriminerade invandrare att få jobb inom vården.

I måndags dömdes läkaren Sammer Hemdan till två och ett halvt års fängelse vid Attunda tingsrätt. Han stod åtalad för grov våldtäkt mot barn, detta ogillades dock av tingsrätten som istället dömde honom för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt barnpornografibrott och sexuellt ofredande. Utöver fängelsestraffet dömdes han även att betala 80 000 kronor vardera till de två pojkar han förgripit sig på och sammanlagt 33 200 kronor till de fem kvinnor han ofredat.

Hemdan har under arbetstid filmat när han förgrep sig på två unga pojkar, sex respektive åtta år gamla. Åklagaren hävdade att Hemdan sugit på pojkarnas penisar och fört in fingrar i deras anus. I förhör berättade sexåringen att Hemdan ”smakat på hans snopp” och pojken har även ritat en bild som visat hur händelsen gått till. Hemdan ska även ha skrutit i en chatt om att han fört in ett finger i den andre pojkens anus, vilket pojken med stor vånda även antyder under förhör.

Utöver övergreppen mot pojkarna döms han även för att ha sexuellt ofredat en 14-årig flicka och fyra kvinnor som besökt vårdcentralen som patienter.

När en husrannsakan gjordes på vårdcentralen där Hemdan var chef hittades barnpornografiskt material, både filmer och bilder. Det ska sammanlagt ha rört sig om 1 793 bilder av barnpornografisk karaktär och 270 barnpornografiska bilder.

Då Sverige tillämpar ett rättssystem med frigivning när man suttit av två tredjedelar av straffet kommer Hemdan att försättas på fri fot om drygt ett år. Detta efter att man räknat av den tid han avverkat när han suttit häktad.

Vårdcentralen som Hemdan drivit har varit stängd sedan maj i år och i juli försattes den i konkurs som följd av utredningen kring Hemdans brottsliga gärningar.

Källor:
Attunda tingsrätt mål: B 4142-13
Vårdcentral i Märsta stängd


  • Publicerad:
    2013-11-06 15:15