UTRIKES. Downs syndromförbundet i Kanada kräver att personer med Downs syndrom bör listas som en av de utrotningshotade arterna i världen.

Downs syndromförbundet i Kanada ansöker nu om att få med en underkategori från människan som rödlistad grupp hos den internationella naturvårdsunionen, International Union for the Conservation of Nature, IUCN.

Förbundet menar att människor med den här typen av kromosomrubbning uppfyller de kriterier som brukar uppställas för att få finnas med på IUCN:s lista över utrotningshotade arter. Syftet med listan är också att lyfta fram åtgärder som krävs för att förbättra situationen.

Som argument för en rödlistning pekar Downs syndromförbundet på en kraftig minskning av befolkningsmängden i gruppen. På Island föds numera endast 1-3 barn om året med utvecklingsstörningen. Andra länder med kraftiga minskningar av antalet nyfödda med Downs syndrom är Nederländerna, USA, England, Australien, Taiwan och Kina.

Förbundet lyfter också fram argumentet att det sjunkande antalet individer medför ökade svårigheter när det gäller utbildning, boende, arbetsmöjligheter och livskvalitet för den som bär på diagnosen Downs syndrom.

Källa:
Vill få personer med Downs syndrom listade som utrotningshotad art


  • Publicerad:
    2018-11-12 10:00