MILJÖ. Flera av världens största livsmedelskonglomerat, bland annat Nestlé och Coca-Cola, försöker nu använda lobbying för att stoppa en EU-lag mot plastnedskräpning.

Det handlar om livsmedelsjättarna Nestlé, Coca-Cola, Pepsico och Danone. De multinationella bolagen använder sig av lobbying för att stoppa en ny lag från EU-rådet som kräver att tillverkare att plastflaskor gör så att kapsylen inte kan tas bort från flaskan.

EU-lagen är till för att förhindra plastnedskräpningen av naturen då plastkapsyler är ett de vanligaste föremål som förorenar. Plastkapsyler som kastas i hav och sjöar bryts ner till mikroplatser som utgör ett hot det marina livet, rapporterar The Independent.

De fyra livsmedelsjättarna motsätter sig EU-lagen men föreslår istället att ingå ett icke-bindande åtagande för att 90 procent av deras tillverkade plastflaskor ska återvinnas från och med 2025, då den nya EU-lagen väntas träda i kraft.

Icke löstagbara plastkapsyler är någonting som flera livsmedelsföretag använder sig av idag för att minska nerskräpningen av naturen.

Samtidigt visar en ny studie utförd av Helmholtz Center for Environmental Research i Tyskland att 90% av allt plast som flyter omkring i våra hav kommer från endast tio olika floder – varav alla ligger i Afrika eller Asien. Studien är baserad på ett dussintal rapporter och skräp samlat från 79 platser längs 57 floder i hela världen.

Skulle man halvera nedskräpningen i de tio smutsigaste floderna så skulle mängden plast i världshaven sjunka med 45%. Varje år letar sig 13 miljoner ton plast ut till världshaven. Forskare påstår att år 2050 kan mängden plast i världshaven väga mer än mängden fisk.

Källor:
Coca Cola, Pepsi and Nestle attempt to water down new plastics laws, leaked letter reveals
10 rivers are responsible for 90% of the plastic in the ocean


  • Publicerad:
    2018-10-23 08:55