SVERIGE. Det har tidigare funnits ett livsmedelslager i Sverige, men det avvecklades när Sverige gick med i EU. Nu uppmanar Livsmedelsverket alla svenskar att bunkra mat så det räcker i minst fem dagar.

Om Sverige skulle drabbas av en större krissituation skulle all mat ta slut på några veckor, menar Therese Frisell som är beredskapsansvarig på Livsmedelsverket.

Det har tidigare funnits ett livsmedelslager, men det togs bort i samband med att Sverige gick med i EU. Frisell menar att det behöver tas krafttag och uppmanar nu alla svenskar att bunkra mat så det räcker i minst fem dagar. Hon vill även se att kraven höjs vad gäller kommunernas krisberedskap.

– Jag ser att vi blir mer sårbara hela tiden. Ungefär varannan tugga vi tuggar är importerad mat, säger Frisell.

Vidare menar hon att det måste finnas en buffert i samhället som kan rycka in och förse befolkningen med föda när deras egna matlager tagit slut. Ansvaret för detta ligger idag på regeringen, men trots att de är väl medvetna om Livsmedelsverkets synpunkter så kommer de inte att vidta några åtgärder gällande krisberedskapsfrågan den närmsta tiden. Regeringen vill hellre prioritera andra frågor, låter landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hälsa.

– Det är så många olika delar i en försörjningsberedskap för orostider. Det räcker inte bara att ha mycket livsmedel, det ska komma ut till folk också. Sedan är det givetvis ett ansvar att ha det nödvändigaste hemma för några dagar, säger landsbygdsministern.

Källa:
”Svenskar borde lagra mer mat”

 


  • Publicerad:
    2016-07-07 15:40