INRIKES. Nuförtiden räknas Sverige som ett land som är helt beroende av import från andra länder. På frågan om vad som skulle hända ifall transporterna stod stilla en vecka i Sverige svarar branschorganisationen Sveriges åkeriföretag att resultatet vore skrämmande.

Linjen representerar Sveriges importbehov mellan åren 1982-2016. Källa: Statistiska centralbyrån. Klicka för större bild.

Livsmedelsverket meddelar att Sverige blir mer och mer beroende av import. Nu för tiden räknas Sverige som ett importberoende land, med andra ord att vi inte är självförsörjande på några plan. Detta säger Therese Frisell, sakkunnig på Livsmedelsverket, i en äldre granskning utförd av lantbrukstidningen ATL.

— Det beror på att vi är starkt beroende av att importera insatsvaror till jordbruket som till exempel gödningsmedel och protein till djurfoder, säger Frisell.

Civilförsvarsförbundets förre ordförande, Sven Lindgren, har sedan tidigare gått ut i media och berättat att livsmedelsbutikerna är det enda beredskapslager Sverige har vid en kris. I ett krig skulle vi klara av matförsörjningen i ungefär en vecka, sedan skulle det bli kris.

Källa:
Livsmedelsverket varnar för importberoendet


  • Publicerad:
    2017-12-17 18:00