MEDIA. Nyhetssidor på Internet som låter sina läsare kommentera fritt kan tappa sitt grundlagsstadgade skydd. Det efter ett beslut som togs i Göta hovrätt tidigare i år.

Om en Internetbaserad nyhetssida med utgivningsbevis tillåter omodererade kommentarer från sina läsare tappar tidningen sitt utgivningsbevis och skydd av yttrandefrihetsgrundlagen. Detta enligt Juridikbloggens tolkning av Göta hovrätts dom i april i år. Juridikbloggens skribent Benjamin O J Boman har dock under flera år lobbat mot ”ljusskygga element” och kan eventuellt ha tolkat in sina egna åsikter i analysen av domen.

Domen baseras på att om man tillåter läsarna att påverka innehållet på nyhetssidan genom ett öppet kommentarsfält, tillhör kommentarerna det redaktionella arbetet. Tidningen förlorar då sitt utgivningsbevis och faller under BBS-lagen istället. Det innebär i sin tur att tidningen inte längre har någon ansvarig utgivare och skribenten till artikeln blir istället personligt ansvarig för vad som skrivs i kommentarsfältet.

Ett sätt att komma runt problemet med att ha ett öppet kommentarsfält och samtidigt behålla sitt utgivningsbevis kan enligt juridikbloggen lösas genom att ändra på sättet läsarna får kommentera. I ett beslut taget den 19 januari 2004 konstaterade Radio- och TV-verket att ”något som publiceras i en s.k. ram normalt sett inte kan skiljas från det som publiceras i andra ramar på samma webbsida”, de rekommenderade då ”att omodererade tjänster öppnas upp i ett eget fönster”. Men en sådan lösning skulle troligen försämra kommentarsmöjligheterna drastiskt.

Det nya prejudikatet är ännu ett i raden av lagar och prejudikat som försvårar för regimkritisk media att verka effektivt. Nordfront har tidigare rapporterat om hur regeringen i en rapport vill att internetleverantörer blockerar nationella medier. Göta hovrätts dom har även välkomnats av etablissemangets medier.

Det är dock ännu oklart hur lagen nu ska tolkas.

Källor:
Reportrar ansvariga vid förtal
Grundlagsskydd för mediers webbplatser och omodererade kommentarer: Gästinlägg av Benjamin O J Boman


  • Publicerad:
    2013-06-25 16:30