INRIKES. Under de pågående förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om LAS anklagas LO-ledningen för att sälja ut anställningsskyddet bakom ryggen på medlemmarna. Förbund med hälften av LO-medlemmarna under sig lämnar förhandlingarna.

De fem LO-förbunden Kommunal, Byggnads, Målarna, Seko och Fastighets, som tillsammans representerar hälften av LO-medlemmarna, lämnar nu de förhandlingar LO-förbunden håller med PTK, en samverkansorganisation för tjänstemannafack, och Svenskt Näringsliv om anställningsskyddet.

Anledningen är enligt förbunden att LO-ledningen håller på att förhandla bort anställningsskyddet bakom ryggen på medlemmarna. Enligt ett dokument som härrör från förhandlingarna ska parterna vara överens om att arbetsgivare inte längre ska behöva ha ”saklig grund” för att säga upp en arbetstagare, rapporterar tidningen Arbetaren.

Formuleringen ska istället ersättas av en annan reglering, men enligt Kommunals ordförande Tobias Baudin och förbundets jurister innebär detta att arbetstagarnas skydd försvagas avsevärt:

— Tycker arbetsgivaren att du presterar dåligt kan han flytta på dig. Det är redan tyst på arbetsplatserna. Slopas kravet på saklig grund för uppsägning innebär det en våldsam maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel.

Baudin säger även att förtroendet för LO-ledningen är obefintligt:

— Det är förbrukat. De har förhandlat utan vår vetskap och har vägrat oss insyn.

Även Seko-ordföranden Valle Karlsson är kritisk och skriver till Arbetaren att ”dokumentet öppnar upp hela LAS till våra medlemmars nackdel”, något man inte kan acceptera.

Arbetaren har varit i kontakt med med LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som menar att det dokument tidningen och de övriga förbunden tagit del av är ett dokument som beskriver vad arbetsgivarna vill åstadkomma och som LO kommer svara på. Han vill dock inte dementera att LO-ledningen är beredd att stryka kravet på ”saklig grund” för uppsägning.

Sedan tidigare har även förbundet Pappers lämnat förhandlingarna, vilket innebär att de förbund som fortfarande deltar i förhandlingarna representerar färre än hälften av de LO-anslutna.

Källa:
LO-ledningen anklagas för att sälja ut LAS


  • Publicerad:
    2019-12-15 23:35