ARBETSLÖSHET. Den marxistiska Landsorganisationen (LO) förutspår att 500 000 jobb kommer att försvinna. Det finns en stor osäkerhetsfaktor på våra siffror med tanke på den rådande krisen meddelar LO-ekonomen Håkan Hellstrand.

Nyhetssidan Omni skriver om LO:s senaste pressträff där LO-ekonomerna förutspår en större nedgång på Sveriges BNP-produktion än vad den statliga förvaltningsmyndigheten Konjunkturinstitutet (KI) har gjort. LO räknar med att BNP-produktionen kommer att falla med 15 procent och kommer inte att ha återhämtat sig innan 2021. Detta gör att fler kommer att bli arbetslösa och LO tror att arbetslösheten kommer att vara på nivåer av 10 till 15 procent.

Omni rapporterar också idag att den större nationen Spanien har förlorat över 900 000 jobb i spåren av coronakrisen. De införda restriktionerna i Spanien och omvärlden gör att Spaniens turistnäring har drabbats extra hårt. Totalt är 3,5 miljoner människor nu arbetslösa i Spanien. Spaniens arbetsmarknadsminister skall ha sagt i en presskonferens att den här situationen ”saknar motstycke”.


  • Publicerad:
    2020-04-02 17:30